Image default
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για περιφέρειες χαμηλού άνθρακα

Συνάντηση ευρωπαϊκού έργου CLEAN «Τεχνολογίες και ανοιχτή καινοτομία για περιφέρειες χαμηλού άνθρακα»

Στην 4η προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «CLEAN- Τεχνολογίες και ανοιχτή καινοτομία για περιφέρειες χαμηλού άνθρακα» του προγράμματος «INTERREG EUROPE» συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στο Λάσκο της Σλοβενίας.
Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι εταίροι του έργου CLEAN συμμετείχαν σε ειδικό συνέδριο στο Λάσκο και στο Celje της Σλοβενίας με θέμα την ενεργειακή διαχείριση και τις τεχνολογίες εκπομπών χαμηλού άνθρακα. Στο συνέδριο, όπου παρευρέθησαν εκπρόσωποι από την πολιτική ηγεσία της Σλοβενίας, ειδικοί και εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας παρακολούθησαν την παρουσίαση των καλών πρακτικών των εταίρων και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν γι’ αυτές και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία προκειμένου να τις εφαρμόσουν στην περιοχή τους.
Κατά τη συνάντηση οι εταίροι είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τις πόλεις Laško, Celje και Velenje και να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις στρατηγικές που εφαρμόζονται για ενεργειακή διαχείριση με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, όπως το ενεργειακό πάρκο «Πολύγωνο Ενέργειας», το εργαστήριο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και το παθητικό σπίτι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Γιανναδάκη Γιούλη, οικονομική υπεύθυνη του έργου και εκ μέρους της Περιφερειακής Ομάδας Φορέων η Ειρήνη Σφακιανάκη, εκπρόσωπος του Δήμου Μαλεβιζίου και ο Σπυρίδων Σοφιανός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης.

Λίγα λόγια για το CLEAN

Το έργο CLEAN – Technologies and Open Innovation for Low Carbon Regions/ Τεχνολογίες και ανοιχτή καινοτομία για Περιφέρειες Χαμηλού Άνθρακα ενισχύει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για πιο έξυπνες και ενεργειακά πιο αποδοτικές Περιφέρειες, επιδιώκει να βελτιώσει τις πολιτικές χαμηλού άνθρακα στις συμμετέχουσες περιοχές και να αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον. Το έργο CLEAN λαμβάνει οικονομική στήριξη από το πρόγραμμα συνεργασίας Interreg Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βοηθά τις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να αναπτύξουν καλύτερες δημόσιες πολιτικές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ανταλλαγής λύσεων μεταξύ των περιφερειών. Από τον Ιανουάριο του 2017, εταίροι από την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, τη Φινλανδία και τη Σουηδία συνεργάζονται για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα και στις δημόσιες υποδομές κατά μέσο όρο 4%. Τα κύρια αποτελέσματα του CLEAN αναμένεται να είναι τα ακόλουθα:
• Ανάπτυξη Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης με βάση τις ορθές πρακτικές, τις επιτόπου επισκέψεις και τις διαπεριφερειακές ανταλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.
• Δημιουργία νέων τύπων έργων που υποστηρίζονται ως αποτέλεσμα της διαπεριφερειακής συνεργασίας.
• Μεταφορά καινοτόμων πολιτικών και λύσεων μεταξύ των 9 περιφερειών εταίρων.
Μέχρι σήμερα, οι εταίροι του έργου έχουν παρακολουθήσει ενεργειακά σεμινάρια, έχουν υλοποιήσει ανταλλαγές τεχνικού προσωπικού και επιτόπου επισκέψεις για την αρτιότερη μεταφορά τεχνογνωσίας από τις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο. Το επόμενο βήμα της διαπεριφερειακής συνεργασίας είναι η ανάπτυξη των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης για τη βελτίωση των περιφερειακών μέσων πολιτικής, τα οποία θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και το κόστος και τις πηγές χρηματοδότησης. Τα βελτιωμένα μέσα πολιτικής θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική δέσμευση μεταξύ δημόσιων αρχών και ερευνητικών κέντρων και εταιρειών που μπορούν να εισαγάγουν νέες καινοτόμες λύσεις ενεργειακής απόδοσης.

Το έργο είναι πενταετούς διάρκειας (2017-2022) με συνολικό προϋπολογισμό 1,6 εκατ. €. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Εφαρμογή της Τεχνολογίας Επικοινωνιών ERNACT (Ιρλανδία) και στο εταιρικό σχήμα για την υλοποίηση του έργου συμμετέχουν επίσης:
• Ισπανία – Fomento de San Sebastian
• Ρουμανία – Δήμος Lasi
• Ιταλία – Γραφείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νάπολης
• Γαλλία – Συνεργασία Les 7 Vents
• Σλοβενία – Αναπτυξιακό Γραφείο Περιφέρειας  Savinjska
• Φινλανδία – Περιφερειακό Συμβούλιο North Karelia
• Ελλάδα – Περιφέρεια Κρήτης
• Σουηδία – Ένωση Τοπικών Αρχών Vasternorrland

Related posts

Εγκρίθηκαν 37 εκ. ευρώ από τον Περιφερειάρχη Κρήτης

admin

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Κυριακή

admin

Υπεγράφη η παραχώρηση μέρους του στρατοπέδου Μπετεινάκη στον Δήμο Ηρακλείου

admin

Leave a Comment