Image default
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Να επανεξεταστεί και να μην εφαρμοστεί το οργανόγραμμα 2019 του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπει κατάργηση υποκαταστημάτων του ΕΦΚΑ».

Με πρωτοβουλία του Γραμματέα της Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτή Ηρακλείου, κ.Βασίλη
Κεγκέρογλου κατατέθηκε ερώτηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου
να επανεξεταστεί και να μην εφαρμοστεί το οργανόγραμμα 2019 του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπει
κατάργηση υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ιεράπετρας και
Σητείας .
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
«Κύριε Υπουργέ,
Η υλοποίηση του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ, το οποίο είχε καταρτίσει ερήμην των κοινωνικών
εταίρων και των τοπικών κοινωνιών η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (Π.Δ. 8/23.01.2019), φαίνεται να δημιουργεί
τεράστια προβλήματα, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες γεωγραφικές και μορφολογικές
συνθήκες που υπάρχουν σε πλήθος περιπτώσεων, όπως είναι αυτές που προκύπτουν στους νομούς
Λασιθίου, Χαλκιδικής, Λέσβου, Δωδεκανήσου και Έβρου, αλλά και σε άλλους νομούς της χώρας, όπως
είναι ο νομός Βοιωτίας, στους οποίους παρατηρείται μια πλήρης υποβάθμιση των υφιστάμενων
υπηρεσιών του φορέα.
Συγκεκριμένα στο νομό Λασιθίου Κρήτης, τα τοπικά υποκαταστήματα του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ιεράπετρας και
Σητείας μετατρέπονται σε απλά αποκεντρωμένα τμήματα και μεταφέρονται -πλέον- στη νέα Τοπική
Δ/νση e-ΕΦΚΑ του Αγίου Νικολάου, η οποία απέχει δεκάδες χιλιόμετρα από τις ασφαλιστικές
περιοχές που -μέχρι σήμερα- καλύπτουν τα προαναφερόμενα υπό κατάργηση τοπικά
υποκαταστήματα.
Το ίδιο συμβαίνει και στο νομό Χαλκιδικής, όπου γίνεται αποκεντρωμένο τμήμα άνευ αντικειμένου,
το υποκατάστημα του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ν. Μουδανιών, του οποίου οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στη
νέα Τοπική Δ/νση e-ΕΦΚΑ Πολυγύρου. Το υπό κατάργηση υποκατάστημα του π. ΙΚΑ ΕΤΑΜ των Ν.
Μουδανιών, εξυπηρετεί σήμερα περισσότερους από 56.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, οι
οποίοι θα εξαναγκαστούν με την νέα οριοθέτηση να μετακινούνται μέχρι και 100 χιλιόμετρα, ώστε να
εξυπηρετηθούν στον Πολύγυρο, ενώ δεν διασφαλίζεται η ομαλή εγκατάσταση των υπαλλήλων του
φορέα στις νέες τους θέσεις, αφού δεν υπάρχει η αναγκαία σχετική κτιριακή υποδομή.
Μια άλλη ιδιαίτερη περίπτωση, είναι και αυτή των τοπικών υποκαταστημάτων του π. ΙΚΑ ΕΤΑΜ
Λήμνου και Λέρου, δύο ακριτικών νησιωτικών περιοχών, που επίσης μετατρέπονται σε
αποκεντρωμένα τμήματα, χωρίς καμία μέριμνα για τους ασφαλισμένους και κατοίκους για την
εξυπηρέτηση των οποίων, όταν απαιτηθεί αυτοπρόσωπη παρουσία ώστε να διεκπεραιώσουν
υποθέσεις τους με τον φορέα, θα πρέπει κυριολεκτικά να ταξιδεύσουν και σίγουρα να
διανυκτερεύσουν, εάν και εφ’ όσον υπάρχει ακτοπλοϊκή ή αεροπορική ανταπόκριση με τη Μυτιλήνη
ή με την Κάλυμνο αντιστοίχως, όπου θα είναι πια οι έδρες των νέων Τοπικών Δ/νσεων.
Ανάλογη περίπτωση, είναι και αυτή του τοπικού υποκαταστήματος Ορεστιάδας του π. ΙΚΑ ΕΤΑΜ του
ακριτικού Έβρου, το οποίο επίσης μετατρέπεται σε αποκεντρωμένο τμήμα υπαγόμενο στην υπό
σύσταση τοπική διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Διδυμοτείχου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ούτε οι ιδιαιτέρες

2
συνθήκες που διαμορφώνονται στην περιοχή κατά την χειμερινή περίοδο, καθιστώντας δυσχερείς τις
όποιες μετακινήσεις.
Τέλος, όπως και σε άλλους νομούς της χώρας, η παύση λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ
Οινοφύτων (π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και την μετατροπή του σε αποκεντρωμένο τμήμα του υποκαταστήματος
Θήβας, δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς βρίσκεται στην καρδιά της βιομηχανικής ζώνης και
στεγάζεται σε σύγχρονο, ιδιόκτητο κτίριο, εξυπηρετώντας χιλιάδες εργαζόμενους σε μια περιοχή
όπου δραστηριοποιούνται πάνω από 2000 επιχειρήσεις, ενώ εκτός των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων, εξυπηρετεί και τους πολίτες του Δήμου Τανάγρας. Περαιτέρω οι υπηρεσίες του
Καταστήματος των Θηβών, στεγάζονται σε μισθωμένο κτίριο, το οποίο είναι ακατάλληλο και
ανεπαρκές, μετά την ενοποίηση των Οινοφύτων, αλλά και την συστέγαση και των υπηρεσιών του
πρώην ΟΑΕΕ Θηβών, πέραν της ανυπαρξίας σύγχρονου εξοπλισμού, σε συνδυασμό με την
προφανέστατη ανεπάρκεια του προσωπικού, που προκαλεί μείζονα προβλήματα στην εξυπηρέτησης
των ασφαλισμένων του συνόλου της πρώην επαρχίας Θηβών, λαμβανομένων υπόψιν των τεραστίων
χιλιομετρικών αποστάσεων.
Επειδή, όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕ ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ), η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, προχωρεί βεβιασμένα και χωρίς καμία ουσιαστική επανεξέταση στην
υλοποίηση του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ, το οποίο έχει καταρτίσει ερήμην των κοινωνικών
εταίρων και των τοπικών κοινωνιών η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (Π.Δ. 8/23.01.2019),
Επειδή οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί κατά το τελευταίο διάστημα, μπορούν να
ανταποκριθούν μόνο κατά ένα μέρος στις υπαρκτές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ενώ ένα
σημαντικό εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών συνεχίζουν να απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία
του ασφαλισμένου, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται από άποψη ταλαιπωρίας του, λόγω των
υφιστάμενων χιλιομετρικών αποστάσεων,
Επειδή οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες στις προαναφερθείσες περιοχές ζητούν την επανεξέταση της
εφαρμογής του νέου οργανογράμματος,
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 περ. θ του ν. 4387/2016 όπως συμπληρώθηκε
με το αρ. 12 παρ. 2 του ν. 4488/2017 «η συγχώνευση ή κατάργηση υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων
του ΕΦΚΑ, καθώς και η κατάργηση ή μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή
οργανικές μονάδες του μπορούν να ρυθμίζονται και με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Διοικητή του ΕΦΚΑ» και
Επειδή οι εργαζόμενοι στα τοπικά υποκαταστήματα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν
συμπληρωματικό και επιπλέον έργο (ανακεφαλαίωση, έκδοση συντάξεων, κλπ) που αφορούν
ασφαλισμένους άλλων περιοχών, όπως άλλωστε κάνουν και έως σήμερα
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Προτίθεστε να προβείτε στην τροποποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου και να
επανεξετάσετε την υλοποίηση του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες τουλάχιστον όλων αυτών των περιπτώσεων που έχουν προαναφερθεί, διατηρώντας τις
τοπικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και την διασφάλιση των βασικών τους
δικαιωμάτων;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές: Βασίλης Κεγκέρογλου, Γεώργιος Μουλκιώτης, Απόστολος Πάνας.

Related posts

“Συζήτηση στη Βουλή για την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Καστελίου”.

admin

ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

admin

Δ.Τ«Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για την αποφυγή περαιτέρω κατάρρευσης της αγοράς ελαιολάδου;».

admin

Leave a Comment