Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Οι αυξήσεις των τιμών εξασφάλισαν αξία ρεκόρ των εξαγωγών στα φρούτα και λαχανικά το 2022

Η ΕΕ-27 αντιπροσώπευε το 75,8% των εξαγωγών

Το 2022 θα μείνει στην ιστορία ως έτος ρεκόρ όσον αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές αγροτικών
προϊόντων. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι έχει ξεπεραστεί το έτος ρεκόρ 2021. Η Χώρα μας εξήγαγε
γεωργικά προϊόντα αξίας 9,88 δισ. ευρώ έναντι 8,33 δισ. ευρώ το 2021.
Σε σύγκριση με τα εξαχθέντα αγαθά, τα αγροτικά προϊόντα που εισήλθαν στη χώρα μας έχουν επίσης γίνει
σημαντικά πιο ακριβά. Το 2022 εισήχθησαν προϊόντα αξίας 10,21 δισ. ευρώ, έναντι 7,92 δισ. ευρώ το 2021
Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων της Χώρας μας το 2022 διαμορφώθηκε σε
έλλειμμα -330,6 εκατ. Ευρώ. Σημειώνεται ότι για το 2021, αυτό ήταν πλεονασματικό +412,97 εκατ.ευρώ.
Ο τομέας των φρούτων και λαχανικών (νωπών & μεταποιημένων) κατέγραψε πλεόνασμα ρεκόρ + 1,805 δις
ευρώ συμβάλλοντας στον περιορισμό του γενικού ελλείμματος

Οι εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών το 2022 αυξήθηκαν σε αξία κατά 7,6% και σε όγκο
παρέμεινα στα ίδια επίπεδα -0,1% με το 2021 και ανήλθαν συνολικά σε 1.594.942 τόνους,

INCOFRUIT – (HELLAS)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ
Αριθ. Πρωτ. / Σελ 2 Αθήνα 2023

ΑΙΟΛΟΥ 104 105.64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 211 800 7160 FAX. 211 770 3095 e-mail: incofruit @ incofruit.gr

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022 ΕΝΑΝΤΙ 2021

Οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε 1,21 εκατομμύρια τόνους το 2022,
αντιπροσωπεύοντας το 75,8% του συνόλου και 1% λιγότερες από το 2021..
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάζεται ο Σύνδεσμός μας INCOFRUIT-HELLAS, σε αξία, οι πωλήσεις
νωπών οπωροκηπευτικών στην ΕΕ ανήλθαν σε 1,073 δις ευρώ, +8,8% περισσότερες από το 2021.
Η στασιμότητα του όγκου των εξαγωγών στην ΕΕ-27 σε σχέση με το 2021 αλλά σε μείωση κατά -4,7% σε σχέση με
το 2020 είναι συνέπεια της πορείας τους στις κύριες αγορές όπως η Ρουμανία όπου αποστάλθηκαν 244,7 χιλ. τόνοι
(+6,7%),η Βουλγαρία με 229,9 χιλ. τόνους (-5%),η Γερμανία με 182,2 χιλ. τόνους (-4,3%) και η Πολωνία με
141,4 χιλ. τόνους ((+15,7%). 

INCOFRUIT – (HELLAS)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ
Αριθ. Πρωτ. / Σελ 3 Αθήνα 2023

ΑΙΟΛΟΥ 104 105.64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 211 800 7160 FAX. 211 770 3095 e-mail: incofruit @ incofruit.gr

Σε αξία, η Γερμανία διαμορφώθηκε στα 235,3 εκατ. ευρώ (+1,6%), η Ρουμανία στα 177,7 εκατ. ευρώ (+24,6%) η
Πολωνία σε 121,3 εκατ. ευρώ (15,7%), και η Βουλγαρία σε 94,7 εκατ. ευρώ (-8,2%) σε σχέση με το 2021,
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πωλήσεις μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2021 κατά -2,6% σε όγκο και αυξήθηκαν
+4,1% σε αξία, φτάνοντας τους 385.230 τόνους και 325,186 εκατ. ευρώ, αν και αντιπροσωπεύουν μόνο το 24,2%
των εξαγωγών γεγονός που δείχνει τη σημασία της κοινοτικής αγοράς για τον ελληνικό τομέα οπωροκηπευτικών
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022 ΕΝΑΝΤΙ 2021

INCOFRUIT – (HELLAS)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ
Αριθ. Πρωτ. / Σελ 4 Αθήνα 2023

ΑΙΟΛΟΥ 104 105.64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 211 800 7160 FAX. 211 770 3095 e-mail: incofruit @ incofruit.gr

Θεωρούμε ότι σε γενικό επίπεδο η χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά και για κάποια προϊόντα καταστροφική τόσο για το
εισόδημα των παραγωγών όσο και για το εμπόριο αλλά και για τον κίνδυνο απώλειας κάποιων αγορών από την έλλειψη
παρουσίας τους
Προβλήματα όπως της έλλειψης εργατών γης , αύξησης κόστους παραγωγής και μεταφοράς αλλά και αυτών που κατ’
εξακολούθηση ταλαιπωρούν τον κλάδο, όπως αυτό της διακίνησης ατυποποίητων προϊόντων εξακολουθούν να
ταλαιπωρούν τον κλάδο
Διαπιστώνεται μια έλλειψη στρατηγικής στα γεωργικά προϊόντα και μια εμφανής ανάγκη για χάραξη της τόσο στην
καλλιέργεια όσο και στο εμπόριο και ιδιαίτερα στο εξαγωγικό. Ο τομέας των οπωροκηπευτικών για παράδειγμα, έχει
ανάγκη από μεταρρύθμιση καθ ότι η ζήτηση αναμένεται να υπερβεί την παραγωγή μόλις η εγχώρια κατανάλωση
αποκατασταθεί στα προ της οικονομικής κρίσης επίπεδα και της μεταβατικής επισιτιστικής κρίσης που πλήττει τον κλάδο.
Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η γεωργία. Πρέπει να
προσαρμόσουμε τη γεωργία μας στην κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της·
Επιβάλλεται η μελέτη των προοπτικών στις καταναλωτικές αγορές και των διαμορφουμένων τάσεων για την χάραξη
προγραμμάτων αναδιάρθρωσης των καλλιεργούμενων οπωροκηπευτικών με έμφαση στα παραδοσιακά. Απαιτείται χάραξη
ζωνών καλλιέργειας τους κατ είδος , εμπλουτισμός τους με νέες ποικιλίες και επέκταση ημερολογιακά της συγκομιδής,
μεταποίησης και εμπορίας.

Γεώργιος Πολυχρονάκης
Ειδικός σύμβουλος Incofruit-Hellas

Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών

Related posts

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΈΣ ΟΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

admin

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για καύσωνα

admin

Εθνική επιτυχία, η οριοθέτηση της ΑΟΖ Ελλάδας – Τουρκίας νότια της Κρήτης.

admin

Leave a Comment