Σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο έργου για τα αυτοφυή μανιτάρια

 

Σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο έργου για τα αυτοφυή μανιτάρια

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13.00.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Συλλογή, αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλυκάνες)» του ΙΤΑΠ.

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με τόπο εκτέλεσης έργου την Αθήνα

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

Η συγκεκριμένη θέση αφορά την συνδρομή στην υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου και στον πειραματικό σχεδιασμό και τη διενέργεια επιλεγμένων αναλύσεων τόσο στην πρώτη ύλη (μανιτάρια) όσο και στην περιεκτικότητα βιοδραστικών πολυσακχαριτών.

Πιο συγκεκριμένα, η θέση αφορά το σχεδιασμό, την παραμετροποίηση του πειράματος, την επίβλεψη των εργασιών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καθώς και κυρίως τη διαδικασία εξαγωγής β- γλυκανών από μανιτάρια και περαιτέρω μελέτη των εν λόγω βιοδραστικών συστατικών ως προς τα μικροβιολογικά, φυσικοχημικά, οργανοληπτικά και εμπορικά τους χαρακτηριστικά ώστε να καταδειχθεί η σημασία τους ως πρόσθετα για την παρασκευή λειτουργικών τροφίμων.

Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν παραγωγές β- γλυκανών σε εργαστηριακό και πιλοτικό επίπεδο, καθώς και θα ελεχθούν τα παραγόμενα προϊόντα ως προς τις μικροβιολογικές και φυσικοχημικές (με τη χρήση αναλυτικών τεχνικών GC-MS, FT-IR, HPLC κλπ.) παραμέτρους τους, ενώ θα πραγματοποιηθούν επίσης και οργανοληπτικές αναλύσεις.

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *