Image default
ΑΡΧΙΚΗ

ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 6 ΧΛΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΤΟΥ

Με νταλίκες έρχεται στην Ιεράπετρα ο «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από την υδροληψία του Μύρτου, για την ενίσχυση τού ταμιευτήρα  των Μπραμιανών».

Μετά από πολύμηνη καθυστέρηση,  λόγω των υπερβολικών αυξήσεων στις διεθνείς τιμές του ελατού χυτοσίδηρου και των μεταφορικών από τη μακρινή Κίνα, καταφτάνουν καθημερινά  από την περασμένη Δευτέρα  με νταλίκες απο το λιμάνι του Ηρακλείου  στον Άγιο Ραφαήλ Μύρτου Ιεράπετρας , τα πρώτα 6 χιλιόμετρα του ειδικά κατασκευασμένου  στην Κίνα αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο  με διατομή ενός μέτρου.

«Πράγματι στον Άγιο Ραφαήλ  Μύρτου μεταφέρονται, από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου τα πρώτα 6 χλμ της νέας προσαγωγού διώρυγας του Mύρτου διατομής 1 μέτρου και αποθηκεύονται σε έκταση που έχει μισθώσει η ανάδοχος εταιρεία, σε ένα σημείο όπου έχει φτιάξει δίπλα στον Άγιο Ραφαήλ  και τα γραφεία της. Με αυτές τις τεραστίων διαστάσεων σωλήνες θα κατασκευαστεί ο νέος αγωγός μεταφοράς νερού από την υδροληψία του Μύρτου, για την ενίσχυση και την τροφοδοσία με επαρκές ποιοτικό αρδευτικό νερό  του ταμιευτήρα των Μπραμιανών.

Είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας, και που επιτέλους υλοποιείται μετά από μεγάλες  προσπάθειες πολλών δεκαετιών.

Ο τίτλος του έργου σύμφωνα με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών είναι: «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από την υδροληψία του Μύρτου, για την ενίσχυση τού ταμιευτήρα των Μπραμιανών», μας είπε ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας κ Μανόλης Παπαδάκης (γεωπόνος), ο οποίος πρόσθεσε ότι , «σήμερα στον ταμιευτήρα μετά τις καλές βροχοπτώσεις του Γενάρη και τις χιονοπτώσεις έχουμε γύρω στα 12 εκατ. κυβικά μέτρα αρδευτικού νερού αγωγιμότητας γύρω στα 1.000 ms»

Στη σύντομη περιγραφή που υπήρχε στην προκήρυξη του διαγωνισμού  του έργου αναφέρεται ότι : Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ενός νέου αγωγού μεταφοράς νερού, συνολικού μήκους 17.795 μέτρων, από το υφιστάμενο φράγμα εκτροπής (υδροληψία) Μύρτου στη νέα δεξαμενή ρύθμισης Δ3 και στη συνέχεια στον ταμιευτήρα Μπραμιανών, σε αντικατάσταση τού παλαιού φθαρμένου χαλύβδινου αγωγού. Με την κατασκευή τού υπόψη αγωγού, θα μεταφέρεται με ασφάλεια και επάρκεια μέρος των επιφανειακών απορροών τής ανάντη τής λεκάνης υδροληψίας  Μύρτου και θα ενισχυθεί, σημαντικά και αξιόπιστα, το υδατικό δυναμικό τού ταμιευτήρα των Μπραμιανών, ώστε να καλύπτεται, επαρκώς, η άρδευση τού υφισταμένου αρδευτικού δικτύου της Ιεράπετρας, σε έκταση 35.380 στρ. και να υπάρξει δυνατότητα επέκτασης των αρδευτικών δικτύων, σε επιπλέον έκταση 18.000 στρ. περίπου.

«Στόχος μας είναι μόλις μας παραδοθεί το έργο της νέας προδαγωγού , να επεκτείνουμε τα δίκτυα διανομής νερού σε επιπλέον 18.000 στρέμματα με ελιές και θερμοκήπια που σήμερα μας ζητούν να τους δώσουμε νερό και δε μπορούμε γιατί βρίσκονται εκτός της αρδευτικής ζώνης του ΤΟΕΒ. Αυτό το έργο θα δώσει άλλη αναπτυξιακή δυναμική στον τόπο μας «, προσθέτει ο κ Παππαδάκης.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου χωρίς ΦΠΑ είναι : 13. 548 387.10 ευρώ. Ο αγωγός μεταφοράς, συνολικού μήκους 17.795 m, θα είναι υπόγειος σωληνωτός και θα λειτουργεί με βαρύτητα και υπό πίεση. Σε ενδιάμεση απόσταση 2.792 m από την αρχή του (υφιστάμενη υδροληψία) παρεμβάλλεται ρυθμιστική δεξαμενή Δ3 και έτσι ο αγωγός χωρίζεται σε 2 τμήματα, Α και Β. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου DI τύπου C25, D1000 και θα είναι εξοπλισμένος με τις κατάλληλες συσκευές και όργανα ασφαλείας, ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας. Το τμήμα Α του αγωγού έχει μήκος 2.792 m, με αρχή το νέο φρεάτιο υδροληψίας, διαστάσεων 4,10Χ3,35m από οπλισμένο σκυρόδεμα, εφαπτόμενο στο φρεάτιο εξόδου του υφιστάμενου φράγματος εκτροπής του Μύρτου, με υψόμετρο +130,9 και τέλος τη δεξαμενή Δ3 σε υψόμετρο περί το +118. Ο αγωγός χαράσσεται, κυρίως, σε υπάρχοντες αγροτικούς δρόμους (σε μεγάλο τμήμα τους παράλληλα με τον υφιστάμενο πεπαλαιωμένο αγωγό) και σε μικρότερο μήκος, σε νέους αγροτικούς δρόμους. Η δεξαμενή Δ3 έχει πολλαπλό σκοπό και λειτουργεί ως φρεάτιο θραύσης τής πίεσης του αγωγού μεταφοράς και ως ρυθμιστική δεξαμενή των παροχών που θα εκβάλλουν μελλοντικά· θα είναι ανοικτή, τραπεζοειδούς διατομής, με διαστάσεις πυθμένα 20Χ50m, στέψης 42Χ72m, ύψους 3.80~4.30m και με συνολικό όγκο νερού 5.418 m3, επενδεδυμένη με οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,15m. Η Δ3 εξοπλίζεται με 3 φρεάτια εισροής στον πυθμένα, για την είσοδο του νερού από τον αγωγό Α και τους μελλοντικούς αγωγούς, και 1 φρεάτιο αναρρόφησης, από το οποίο ξεκινάει ο αγωγός Β, και συσκευή υπερχείλισης – σίφωνας ασφαλείας τύπου Si1400, με τα τεχνικά του. Ο αγωγός Β έχει μήκος 14.985m, με αρχή το φρεάτιο αναρρόφησης της Δ3, με υψόμετρο +114,9, και τέλος το φρεάτιο στο έργο εξόδου και καταστροφής ενέργειας. Μέσω της διώρυγας φυγής, καταλήγει στη λεκάνη κατάκλυσης του φράγματος Μπραμιανού, με υψόμετρο +78,60. Ο αγωγός χαράσσεται σε υπάρχοντα αγροτικό δρόμο (τα πρώτα 0,9Km) και στη συνέχεια, σε δευτερεύοντες ασφαλτοστρωμένους δρόμους (3,5Km), παράλληλα με τον υφιστάμενο αγωγό Φ800 του κεντρικού αγωγού ύδρευσης. Στα επόμενα 7,3Km κινείται στην επαρχιακή οδό Μύρτου – Ιεράπετρας, στη συνέχεια προς βορρά –σε δευτερεύοντες ασφαλτοστρωμένους δρόμους για μήκος περίπου 1,8Km, ενώ στο επόμενο 1,0Km τοποθετείται, κατά μήκος μπανκίνας, στην οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί αγροτική οδός, για να καταλήξει, τέλος, στο έργο εξόδου, μέσω αγροτικής οδού. Ο αγωγός μεταφοράς εξοπλίζεται συνολικά με 27 εκκενωτές, 32 αερεξαγωγούς, 8 δικλίδες ελέγχου και 2 ηλεκτροδικλίδες ελέγχου ροής, από 1 στο τέλος κάθε τμήματος Α και Β, ώστε ο αγωγός να παραμένει πάντα γεμάτος με νερό. Οι συσκευές προστατεύονται εντός ειδικών φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο αγωγός Β διασταυρώνεται σε αρκετές θέσεις: i) με υφιστάμενους αγωγούς άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Ιεράπετρας· ii) με τον υπό αναγνωριστική μελέτη άξονα της διευρωπαϊκής οδού, στο τμήμα Ιεράπετρα – Μύρτος «Αγ. Βαρβάρα – Άγ. Δέκα – Βιάννος – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος» (3 θέσεις)· iii) με διελεύσεις των ρεμάτων Ν. Μύρτου, Καλαμαυκιανού και Γρα Λυγιάς, με ειδικά έργα προστασίας. Η απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών προβλέπεται από τη μελέτη και τη Μ.Π.Ε. να γίνει σε αποθεσιοθαλάμους, στην περιοχή του έργου. Επίσης, από την περιοχή του έργου θα γίνει και η προμήθεια των θραυστών υλικών.

Το έργο θα πρέπει να έχει παραδοθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία σε 24 μήνες αν δε χρειαστεί να πάρει κάποια παράταση.

 ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΑΣΗΣ

Related posts

ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΟΥ 2021

admin

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

admin

Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

admin

Leave a Comment