Image default
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απόσυρση αυτοκινήτων: Πώς θα πληρώσετε λιγότερα τέλη – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

Η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές προκειμένου να ανανεωθεί ο στόλος των Ι.Χ. αυτοκινήτων, των ταξί, ακόμη και των γερασμένων λεωφορείων, με ισχυρά κίνητρα που θα οδηγούν στη διευκόλυνση της αντικατάστασής τους από τους ιδιοκτήτες.

Η κεντρική ιδέα είναι η παροχή κινήτρων με μείωση των δασμών και φορολογικές ελαφρύνσεις για την αγορά καθαρών οχημάτων, είτε ηλεκτροκίνητων, είτε υβριδικών, είτε με αέριο.

Ολόκληρο το σχέδιο απόσυρσης παλαιών ρυπογόνων αυτοκινήτων και αντικατάστασης με νέα φιλικά προς το περιβάλλον συζητήθηκε την Παρασκευή στη σύσκεψη που είχε ο υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Κώστας Αχ. Καραμανλής με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

413372.jpg
Και ανανέωση στόλου των ταξίIntimenews.gr

«Κερδισμένοι οι πολίτες»

Το σχέδιο που παρουσιά­ζει «Το Βήμα της Κυριακής» πήρε το «πρά­σινο φως» οπό τα συναρ­μόδια υπουργεία και περι­λαμβάνει κίνητρα, όχι μόνο για την απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων, αλλά και νια την αγορά νέων. Η επόμενη κίνηση είναι να ζητηθεί η στήριξη από την Ευρωπα­ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το όλο εγχείρημα. Συνοδεύεται δε από τη ση­μείωση του κ. Καραμανλή προς τον κ. Στάΐκούρα ότι «το κράτος δεν χάνει έσο­δο και κερδισμένοι είναι οι πολίτες». Εάν συμφω­νήσουν και οι θεσμοί, τότε το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει από το επόμενο έτος, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να ζωντανέ­ψει ξανά και η αγορά αυ­τοκινήτου.

Η βασική ιδέα όπως διατυ­πώνεται στο σχετικό κείμε­νο είναι να δοθούν κίνητρα στην αγορά πιο νέων και φι­λικών προς το περιβάλλον μεταχειρισμένων I.X. αυτοκί­νητων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πριμοδοτη­θούν τα καινούργια.

Η ηλεκτροκίνηση

Το ένα τέταρτο της παγκόσμιας ρύ­πανσης, όπως αναφέρεται στο σχέδιο προγράμματος του υπουργείου Μεταφο­ρών, οφείλεται στις μετα­φορές. Το 70% της ρύπαν­σης που δημιουργείται από τις μεταφορές οφείλεται στην κυκλοφορία των IX αυτοκινήτων. Επομένως η πρωτοβουλία μας αυτή βρίσκεται σε άμεση συνέπεια με την πολιτική της Ευρωπα­ϊκής Ένωσης για μια κλιμα­τικά ουδέτερη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050. Ο στόλος των ηλεκτροκί­νητων αυτοκινήτων Ι.Χ. στην ΕΕ είναι κάτω του 7%. Στην Ελλάδα είναι κάτω του 1%. Η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον. Όμως τα ηλεκτρο­κίνητα οχήματα (IX ή και λεωφορεία) είναι ακόμη πολύ ακριβά και η αυτο­νομία τους περιορισμένη. Το υπουργείο από το 2014 έχει διαμορφώσει το θε­σμικό πλαίσιο για τη δημι­ουργία σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, πλην όμως οι υποδομές εί­ναι ακόμη περιορισμένες λόγω του μικρού αριθμού τέτοιων οχημάτων.

Επομέ­νως, σημειώνεται στο σχέ­διο του υπουργείου Μετα­φορών, «θα μπορούσαν να δοθούν φορολογικά κίνη­τρα για την αγορά ηλεκτρο­κίνητων οχημάτων, αλλά το αποτύπωμα θα είναι μικρό». Επομένως φορο­λογικά κίνητρα πρέπει να δοθούν και σε αυτοκίνητα υβριδικά, καθώς και σε νέα αυτοκίνητα που κινούνται με φυσικό αέριο.

Μέσος όρος ζωής

Ο υπουργός Μεταφορών έδωσε στοιχεία νια τον κύ­κλο ζωής των αυτοκινήτων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. «Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο μέ­σος όρος αλλαγής (ζωής) ενός IX είναι 5-7 χρόνια κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Στην Ελλάδα τα στοιχεία δεν είναι ξεκάθαρα, αλλά ο μέσος όρος είναι υπερ­διπλάσιος αυτού της ΕΕ και παρουσίασε αυξητι­κή τάση στα χρόνια της κρίσης. Χαρακτηριστικά μπορώ να αναφέρω ότι ένα ποσοστό της τάξης του 10% είναι ηλικίας άνω των 30 ετών, με ό,τι αυ­τό συνεπάγεται για το πε­ριβάλλον και την οδική ασφάλεια» ανέφερε.

Και ανανέωση στόλου των ταξί

Τα περισσότερα ταξί είναι ξεπερασμένης τεχνολογίας, συνεπώς έπαυσαν να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Τα κίνητρα που σκοπεύει να δώσει η κυβέρνηση για την αγορά νέων αντιρρυπαντικών I.X. αυτοκινήτων θα ισχύσουν (με κάποιες διαφοροποιήσεις) και για τα ταξί, καθώς και για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Related posts

Mασκες

admin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

admin

Δεν μένουμε παρατηρητές.

admin

Leave a Comment