Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Η Ελληνική Σημαία

Η 27 η Οκτωβρίου είναι η μέρα κατά την οποία αποδίδονται τιμές στη Σημαία μας, μια
μέρα πριν την Εθνική Εορτή του «ΟΧΙ» δηλαδή. Η Σημαία είναι το σύμβολο του Έθνους
μας, η απόδειξη της ανεξάρτητης ύπαρξής του παράλληλα και ως κρατικής οντότητας.
Η σημαία της Ελλάδας περιέχει εννέα ισοπαχείς, οριζόντιες και εναλλασσόμενες
λευκές και μπλε παράλληλες λωρίδες, καθώς και έναν λευκό σταυρό μέσα σε ένα κυανό
τετράγωνο στο πάνω προΐστιο μέρος. Οι εννέα λωρίδες αντιστοιχούν στις συλλαβές της
ιστορικής φράσης «Ελευθερία ή Θάνατος», όπως παράλληλα και στα γράμματα της λέξης
«Ελευθερία». Ο σταυρός συμβολίζει τον σταυρό του χριστιανισμού και της ορθόδοξης
πίστης, όπως και ο σταυρός που συχνά υπάρχει και στον ιστό.
Κατά μακραίωνη Ιστορία του ελληνισμού, και ιδίως από τα μεσαιωνικά ως τα
νεότερα και σύγχρονα χρόνια διάφορες σημαίες χρησιμοποιήθηκαν.
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν είχε κάποια συγκεκριμένη σημαία και κατά
περιόδους χρησιμοποιήθηκαν αρκετές που απεικόνιζαν είτε τη Θεοτόκο, είτε στρατιωτικούς
Αγίους, αναγραφόταν το «Ιησούς Χριστός Νικά», ενώ τα συνηθισμένα χρώματα κατά την
περίοδο από τον 9 ο ως το 12 ο αιώνα ήταν το λευκό, το γαλάζιο και το κόκκινο. Αργότερα, από
τον 13 ο αιώνα και έπειτα έχουμε εκτεταμένη χρήση του δικέφαλου αετού ως εμβλήματος της
Αυτοκρατορίας. Το έμβλημα αυτό ήταν παράλληλα και ο θυρεός της δυναστείας των
Παλαιολόγων, που ασκούσε την εξουσία στην Κωνσταντινούπολη από το 1261 ως το 1453.
Κατά τη διάρκεια των διάφορων εξεγέρσεων των υπόδουλων Ελλήνων κατά των
Οθωμανών, πριν το 1821, χρησιμοποιήθηκαν αρκετές σημαίες, που δεν είχαν όμως κάποια
καθορισμένη μορφή, δηλαδή σχεδιάζονταν ανάλογα με το πως επιθυμούσε ο αρχηγός του
κάθε κινήματος.
Με την έκρηξη της Επανάστασης το 1821 εμφανίστηκε μια σειρά σημαιών. Από τις
σημαίες των ναυτικών δυνάμεων (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά κτλ), ως τη σημαία του Υψηλάντη.
Στις επαναστατικές σημαίες των τριών μεγάλων νησιών (Σπέτσες, Ύδρα και Ψαρά)
κυριαρχούσαν τα αλληγορικά σύμβολα της σημαίας της Φιλικής Εταιρείας. Στο μέσο της
σημαίας απεικονιζόταν το σύμβολο του σταυρού να πατάει πάνω σε ανεστραμμένη
ημισέληνο, δεξιά του σταυρού η άγκυρα γύρω από την οποία τυλίγεται ένα φίδι (σύμβολο της
δύναμης του Ελληνικού Έθνους) και η κουκουβάγια (σύμβολο της φρόνησης με την οποία
έπρεπε να διεξαχθεί ο Αγώνας) που τσιμπάει τη γλώσσα του φιδιού, και από την άλλη πλευρά
του σταυρού μία λόγχη ή σημαία με την κεφαλή του Θεμιστοκλή (Ύδρα). Επίσης, έφεραν τις
επιγραφές «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ» (Σπέτσες και Ψαρά) και «Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ»
(Ύδρα). Στη Σάμο υψώθηκαν τρεις διαφορετικές σημαίες.

Το 1822 πραγματοποιήθηκε η Α´ Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο, η οποία ψήφισε
το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, το πρώτο ελληνικό σύνταγμα. Στις παραγράφους
ρδ’ και ρε’ του Προσωρινού Πολιτεύματος συναντάται η πρώτη απόφαση για τη μορφή της
ελληνικής σημαίας, με την οποία καθιερώθηκαν το κυανό και το λευκό ως χρώματα της
σημαίας και ανατέθηκε στο Εκτελεστικό Σώμα να προσδιορίσει τη μορφή της.

Επί Όθωνα προστέθηκαν στη σημαία του στρατού ξηράς και του πολεμικού ναυτικού τα
βασιλικά παράσημα. Η εμπορική σημαία ορίστηκε να είναι σαν την σημαία του πολεμικού
ναυτικού, χωρίς τα παράσημα.
Το 1862 με την κατάλυση της βασιλείας του Όθωνα, αφαιρέθηκαν απ’ τις σημαίες τα
βασιλικά παράσημα. Επί Γεωργίου Α΄ προστέθηκε στις σημαίες στρατού και πολεμικού
ναυτικού το βασιλικό στέμμα.
Στις 31 Μαΐου 1914 εκδόθηκε βασιλικό διάταγμα που όριζε με ακρίβεια τη μορφή των
σημαιών, χωρίς να μεταβάλλει τα βασικά χαρακτηριστικά που ήδη είχαν. Ορίστηκε επίσης
σημαία που θα χρησιμοποιείται από υπουργεία, πρεσβείες, δημόσιες ή δημοτικές υπηρεσίες
και φρούρια. Ακόμη όρισε οτι η σημαία του εμπορικού ναυτικού είναι και η εθνική σημαία,
αυτή δηλαδή που επιτρεπόταν να υψώνουν και οι ιδιώτες. Στις 25 Μαρτίου 1924 τα
Υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών αφαίρεσαν τα στέμματα από τις σημαίες, εκτελώντας
το ψήφισμα της Δ΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης στην Αθήνα «Περί ανακηρύξεως τής
Δημοκρατίας».
Ο Νόμος 851/21-12-1978 (ΦΕΚ 233 τ. Α΄) «Περί εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών
καί του Διακριτικού Σήματος τού Προέδρου τής Δημοκρατίας» καθόριζε την επίσημη εθνική
σημαία που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, καθώς και τις τεχνικές και τυπικές προδιαγραφές
της. Η κλίμακα της σημαίας άλλαξε πάλι σε 2:3, όπως φαίνεται από τις διαστάσεις που
προβλέπονται (π.χ. 432:648 ή 90:135). Στα πλαίσια του άρθρου 9, καταργήθηκαν οι διατάξεις
των προηγούμενων ετών (1967, 1969, 1971, 1973, 1975). Η επίσημη σημαία, ίδια με τη
σημαία του στρατού ξηράς, καταργήθηκε με αυτόν το νόμο και αντικαταστάθηκε πλήρως
από την εθνική σημαία, η ανάρτηση της οποίας γίνεται πάνω σε λευκό κοντό, στην κορυφή
του οποίου υπάρχει (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις) λευκός σταυρός.

Η σημερινή Ελληνική Σημαία

Βασιλική Σημαία

Σημαία Ιερού Λόχου 1821

Σημαία Ύδρας 1821

Σημαία Παλαιολόγων

Σημαία Βυζαντίου

2ο ΓΕΛ Ιεράπετρας Ιεράπετρα 27-10-2020

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΔΙΝΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ

ΤΗΝ ΦΡΟΥΡΑ ΤΗΣ.

Μαθητές και μαθήτριες
Η Σημαία αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα το πιο ιερό
σύμβολο κάθε χώρας, γιατί εκφράζει την ιστορία και τους αγώνες της
και ενσαρκώνει τους πόθους, τα όνειρα και τα ιδανικά του λαού της.

Η γαλανόλευκη αυτή σημαία που βλέπετε μπροστά σας και την οποία
στολίζει ο Τίμιος Σταυρός, είναι το ιερό σύμβολο της Ελλάδας, αφού το
σχολείο μας είναι υπηρεσία της Ελληνικής Πολιτείας. Όμως ισότιμη
θέση στο νου και στην καρδιά μας καταλαμβάνουν οι σημαίες των
χωρών όλων των παιδιών του σχολείου μας.
Και βέβαια τον απόλυτο σεβασμό μας απολαμβάνουν οι σημαίες
όλων των χωρών του κόσμου, γιατί, αν είναι θεμελιώδες δικαίωμα του
καθενός να έχει πατρίδα, είναι και θεμελιώδης υποχρέωσή του να
αναγνωρίζει στους άλλους το ίδιο δικαίωμα: να έχουν πατρίδα.
Σήμερα, ακόμη και στο πλαίσιο του διεθνισμού, της παγκοσμιοποίησης
και της πολυπολιτισμικότητας, στην εποχή της συνύπαρξης και της
συνεργασίας των ανθρώπων και των λαών, η ιδιαιτερότητα και η
μοναδικότητα της Πατρίδας διατηρεί όλη την αξία της, όπως τονίζει ο
ποιητής: Αν κάθε θάλασσα πατρίδα ονομαστεί,
σαν τη θάλασσα της πατρίδας καμία!
Κι αν ένας ήλιος φέγγει,
σαν τον ήλιο της πατρίδας κανένας!
Κι αν όλη η ανθρωπότητα πατρίδα μια γενεί,
σαν τη γη των πατέρων μας καμία!
Κι αν όλα κάτω απ’ τη Σελήνη
εξισωθούν με καπνού ύψος,
ξεχωριστός ο καπνός της καθεμιάς πατρίδας
στον κοινό ουρανό θα σμίξει.

Μαθητές και μαθήτριες
Αγαπήστε την πατρίδα σας και κλείστε μέσα στην καρδιά σας τα ιερά
σύμβολά της. Παράλληλα όμως να δείχνετε τον απαιτούμενο σεβασμό
στα ιερά σύμβολα κάθε χώρας
Ελληνόπουλα
Παραλάβετε τη Σημαία μας με ευλάβεια, και κρατήστε τη με αγάπη
και αφοσίωση.

Στη Σημαία αργότερα θα δώσετε τον όρκο του στρατιώτη,
θα ορκιστείτε να μην την εγκαταλείψετε ποτέ, και να θυσιάζετε για
χάρη της και τη ζωή σας.
Παίρνοντας στα χέρια σας από σήμερα τη Σημαία, φροντίσετε με την
πειθαρχία και την επιμέλεια και με όλες τις άλλες αρετές, να
αναδειχθείτε άξιοι της Πατρίδας, άγρυπνοι φρουροί της τιμής και της
δόξας της Ελλάδος, και άξιοι πολίτες της μεγάλης κοινής πατρίδας μας
(που είναι αυτός ο μικρός πλανήτης: η Γη μας).

Related posts

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΙΘΙ

admin

Κακοκαιρία «Μήδεια»: Ραγδαία η επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη

admin

Συγχαρητήριο Θραψανιώτη στον νεοεκλεγέντα Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης

admin

Leave a Comment