Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Κ. Σπυριδάκη: «Η άνευ όρων ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας, μπορεί να επιδράσει αρνητικά στον

Βιώσιμο Τουρισμό».

Κ. Σπυριδάκη: «Η άνευ όρων ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας, μπορεί να επιδράσει αρνητικά στον

Βιώσιμο Τουρισμό».

Για την Γαλάζια Οικονομία και τον Βιώσιμο Τουρισμό τοποθετήθηκε η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος
Αλλαγής Λασιθίου και Τομεάρχης Τουρισμού, κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής της Βουλής για την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Αναφερόμενη σε μία από τις οικονομικές δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας, τον Παράκτιο και
Θαλάσσιο Τουρισμό, η Βουλευτής τόνισε πως «το 85% των εργαζομένων, απασχολείται στον τομέα του
Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού, ενώ, συνολικά οι θέσεις εργασίας είναι 600.000» και πως η εν λόγω
δραστηριότητα είναι στενά συνδεδεμένη με τον πρωτογενή τομέα και, εν τέλει, με αυτό που ονομάζουμε
«γαστρονομία». Στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας της Ελλάδας, ο Παράκτιος και Θαλάσσιος Τουρισμός
αντιπροσωπεύει «το μεγαλύτερο ποσοστό της εθνικής Γαλάζιας Οικονομίας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Σπυριδάκη.

Ζητήματα βιωσιμότητας έθιξε η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως «ο τουρισμός και η Γαλάζια
Οικονομία δεν διαθέτουν εξ ορισμού βιωσιμότητα ή ανθεκτικότητα. Αντιθέτως, η άνευ όρων ανάπτυξη της
Γαλάζιας Οικονομίας, μπορεί να επιδράσει αρνητικά στον Βιώσιμο Τουρισμό ή ο Υπερτουρισμός να
επιδράσει αρνητικά στη Βιωσιμότητα της Γαλάζιας Οικονομίας».

Ενόψει και των προκλήσεων της Παγκοσμιοποίησης και της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, η
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ανέδειξε την αναγκαιότητα για «ένα αναπτυξιακό μοντέλο
με κοινωνική δικαιοσύνη, με καινοτομία, με αξιοποίηση όλων των δημιουργικών δυνατοτήτων του

ανθρώπινου δυναμικού και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουμε. Πάνω από όλα, με σεβασμό
στο ανθρωπογενές, πολιτισμικό, πολιτιστικό, αλλά και φυσικό μας περιβάλλον».

Εντός του πλαισίου αυτού παρουσίασε μια σειρά από προτάσεις μεταξύ των οποίων την «ανανέωση
παραδοσιακών κλάδων με προσανατολισμό σε αειφόρες δραστηριότητες, υψηλότερης προστιθέμενης αξίας»
και «την προσέγγιση και προσέλκυση κατηγοριών επισκεπτών των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, που μπορούν
να φέρουν μια αύξηση στην κατά κεφαλήν δαπάνη, να συνεισφέρουν στη δημιουργία νέου εισοδήματος,
χωρίς να εξαντλούμε τις υφιστάμενες υποδομές και δυνατότητες της χώρας μας». Επιπλέον, τόνισε πως η
όποια ανάδειξη των θαλάσσιων τουριστικών προϊόντων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το «πλούσιο
πολιτισμικό και καλλιτεχνικό απόθεμα της χώρας ενισχύοντας παράλληλα, τις τοπικές ιδιαιτερότητες ως
στοιχεία που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των τουριστών».

Κριτική άσκησε στην Κυβέρνηση η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, αναφορικά με την
μέχρι σήμερα έλλειψη θέσπισης ενός Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και την παραπομπή της χώρας
μας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαιτίας της μη συμμόρφωσης
της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/89. Χαρακτηριστικά αναφέρει η κ. Σπυριδάκη: «Πώς λοιπόν
μπορούμε να μιλάμε για τη χρήση των θαλάσσιων πόρων και για ανθεκτικότητα ή για ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όταν δεν έχουμε το θαλάσσιο χωροταξικό [σχεδιασμό], δηλαδή όταν δεν
ξέρουμε πού μπορούμε να κάνουμε τί; Χωρίς να υπάρχει ένα όραμα, χωρίς να υπάρχει μια ολιστική
στρατηγική σε βάθος δεκαετίας, που να θέτει σε κίνηση όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας με βέλτιστο
τρόπο και κύριο γνώμονα τη διασφάλιση της ευημερίας των τωρινών, αλλά και των μελλοντικών γενεών στις
οποίες οφείλουμε να κληροδοτήσουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας, επάρκειας, αειφορίας, χωρίς να τα
θυσιάσουμε όλα στην αλόγιστη παραγωγή του κέρδους».

Στη συνέχεια, ιδιαίτερη αναφορά έκανε για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και υπό το φως
των πολυάριθμων Αναφορών που έχει υποβάλει στη Βουλή γι’ αυτό το ζήτημα, τονίζοντας το πως μία τέτοια
κίνηση θα μπορούσε να βλάψει το “brand name” περιοχών που είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι τουριστικοί
προορισμοί απαράμιλλου φυσικού κάλλους και γνωστοί για την παροχή πολυτελών υπηρεσιών φιλοξενίας.

Στον τομέα της αλιείας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, αναφέρθηκε στο ζήτημα των
λαγοκέφαλων λέγοντας: «Ένα άλλο ζήτημα αφορά την αλιεία, και ειδικά στην περιοχή από την οποία
προέρχομαι, ο ντόπιος πληθυσμός έχει παραδοσιακούς, πολιτισμικούς και οικονομικής φύσεως δεσμούς με τη
θάλασσα. […] Η εισβολή αυτού του είδους φέρει, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, οι πληθυσμοί

αυξάνονται, εξαπλώνονται γρήγορα και υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, αλλά και για τις οικονομικές
δραστηριότητες του αλιευτικού τομέα».

Τέλος, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
συγκεκριμένα στην δράση του Υπουργείου Τουρισμού για την αναβάθμιση των Τουριστικών Λιμένων με
προϋπολογισμό 139 εκατ. ευρώ υπογραμμίζοντας πρώτον την καθυστέρηση της έναρξης της εν λόγω δράσης
και δεύτερον τον ορατό κίνδυνο για αδιάθετα χρήματα λόγω των στενών χρονικών ορίων του ΤΑΑ.

Related posts

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

admin

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

admin

ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ…

admin

Leave a Comment