Image default
ΑΡΧΙΚΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΗ ΤΟΜΕΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΗ ΤΟΜΕΑΣ
Η Επιτροπή αγροτικών θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε να παρέμβει με ένα κείμενο προτάσεων προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ Σπήλιο Λιβανό, οι οποίες επιδιώκει να συμπεριληφθούν  στην εθνική πρόταση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.  

Η Επιτροπή Αγροτικών θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας προτείνει μεταξύ άλλων , «να δικαιούνται επιδοτήσεις μόνο  οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το   κατώτατο   όριο   έκτασης   που θα   λαμβάνει   μη συνδεδεμένες   άμεσες ενισχύσεις να είναι ένα στρέμμα Να ενταχθούν οι αγρότες μερικής απασχόλησης στους ενεργούς  αγρότες. Να    διατηρηθούν   τα   ιστορικά   δικαιώματα   στο   καθεστώς   βασικής ενίσχυσης.  Ο ρυθμός  που θα πρέπει να υιοθετηθεί για την  εσωτερική σύγκλιση της βασικής ενίσχυσης(85%) να είναι η πενταετία .

  Όσον αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, η Επιτροπή Αγροτικών θεμάτων   προτείνει να αλλάξει η  στόχευση  προσθέτοντας και άλλα προϊόντα που έχουν ιδιαίτερη σημασίαγια τον τόπο,  όπως: 1) Δρεπτά Άνθη  2)Μέλι 3)Ντομάτες (όλες οι ποικιλίες)  4)Πιπεριές(όλες οι ποικιλίες) 5)Αγγούρι(όλες οι ποικιλίες) 6)Μελιτζάνες (όλες οι ποικιλίες) 7)Φασόλια((όλες οι ποικιλίες) 8)Κολοκύθια

 Σχετικά   με   τον   Πυλώνα   ΙΙ   που   αφορά   την   αγροτική   ανάπτυξη,  οι προτεραιότητες που προτείνεται να τεθούν είναι:

1) η μέθοδος ανακύκλωσης και κομποστοποίησης φυτικών υπολειμμάτων

2) Ενίσχυση   προσέγγισης   Εταιρειών   για   αποκομιδή   –επεξεργασία αποβλήτων

3) Η επιδότηση για ιδία χρήση των ανακυκλώσιμων υλικών    .

Για την μορφή που  θα έχει το σύστημα παροχής συμβουλών στους αγρότες  προτείνεται    η   δημιουργία  Επιμορφωτικών   Σεμιναρίων   από   εξειδικευμένα στελέχη όλων των ειδικοτήτων της πρωτογενούς  παραγωγής .Προτείνεται επίσης να δοθούν κίνητρα   ως   προς   την   ανάπτυξη   συνεργασιών   π.χ.   ομάδες  παραγωγών (ενημέρωση, φορολογικές ελαφρύνσεις)

ΟΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Επιτροπή Αγροτικών θεμάτων   Δήμου Ιεράπετρας ζητά να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές  των αγροτικών εφοδίων

«Είμαστε   σίγουροι   ότι   είστε   ενήμερος κ Λιβανέ   για   τον   βομβαρδισμό αυξήσεων   σε    αγροτικά εφόδια και υλικά   αγαθά   που   δέχεται   ο   Πρωτογενής   Τομέας   του   τελευταίους μήνες  . Αυξήσεις   οι   οποίες   σίγουρα   θα   προκαλέσουν   μείωση   και   αστάθεια   στο εισόδημα   του  Ιεραπετρίτη  αγρότη   .   Δυστυχώς   ως   παραγωγοί   της   Ιεράπετρας   δεν μπορούμε να βρούμε διέξοδο και να αποφύγουμε όλα αυτά ούτε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοια τεράστια κόστη  .

 Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας  , κόστος   κατασκευής   θερμοκηπίων,   πλαστικά   κάλυψης,   αρδευτικά συστήματα ,λιπάσματα,   σπόροι ,  φυτά, υλικά συσκευασίας, μεταφορές , όλα έχουν αυξηθεί. Ζητούμε  να μην ισχύσει η ρήτρα αναπροσαρμογής ή να επιδοτηθεί   από το κράτος σε  αγροτικές επιχειρήσεις και στους ΤΟΕΒ.    Προτείνουμε στις κατασκευές θερμοκηπίων   αύξηση του ποσοστού επιδότησης στα σχέδια βελτίωσης  .   Όσο για τις αυξήσεις στα εφόδια καλλιέργειας ζητούμε  επιδότηση στα τιμολόγια των εξόδων άνευ ΦΠΑ , παράδειγμα το μεταφορικό ισοδύναμο», προτείνει η επιτροπή αγροτικών θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας στην επιστολή της που υπογράφει ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών  «Κάμιρος» κ Νεκτάριος Παπαδάκης.

                        ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΒΗΣΕΙ Η ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

Η Επιτροπή αγροτικών θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας στηρίζει και  τους παράκτιους αλιείς και διαβιβάζει τα αιτήματα τους στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ Σπήλιο Λιβανό.

«Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε στην νότια Κρήτη και όχι µόνο µε τα λαγόψαρα κα άλλα είδη που καταστρέφουν καθηµερινά τα δίχτυα µας είναι πλέον γνωστό.  Οι   περιπτώσεις   ζηµιών   στα   εργαλεία   µαις   από   κητώδη   (φώκιες,   δελφίνια)   και λεσσεψιανούς   µετανάστες   όπως   λαγόψαρα   είναι   σχεδόν   καθημερινό   φαινόμενο.   Το µέγεθος   των   ζηµιών   που   προκαλούν   στα   αλιευτικά   µας   εργαλεία   και   η   απώλεια εισοδήματος   που   έχουµε   από   την   αρπαγή   των   αλιευµάτων   από   αυτά   τα   είδη   είναι πραγματικά εξοντωτικά και οι επιπτώσεις γίνονται όλο και δυσμενείς

Τα   είδη   αυτά   δεν   έχουν   φυσικούς   εχθρούς,   αναπαράγονται   πλέον   ανενόχλητα   και βρίσκουν  την εύκολη λύση για την εύρεση τροφής τους στην αρπαγή αλιευμάτων από τα εργαλεία   µας   καταστρέφοντας   τα.  Ολοένα   αυξάνεται   ο   πληθυσμός   του  λαγοκέφαλου στην   θάλασσα   µας   νότια   της   Κρήτης.   Τα   γνήσια  µπαρµπούνια   έχουν   εξαφανιστεί   λόγω  της εµφάνισης των ξενικών  λεσσεψιανών µπαρµπουνιών που τρώνε τον γόνο των ψαριών και δεν γίνεται αναπαραγωγή.

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε συνδυασµό µε άλλα χρόνια προβλήµατα που  απασχολούν   την   παράκτια   αλιεία   (   ερασιτεχνική   αλιεία,   υψηλό   κόστος   παραγωγής, µείωση  αλιευµάτων, ανυπαρξία    χρηµατοδότησης,    παράνοµη αλιεία)   κάνουν   το  επάγγελµά   µας  µη  βιώσιµο. Δεν υπάρχουν  νέοι   ψαράδες.   Σε  λίγα  χρόνια  θα τρώµε ψάρια µόνο από ιχθυοτροφεία. Εύλογα γεννιέται η υποψία ότι η αδιαφορία της πολιτείας να ενδιαφερθεί για τα προβλήµατα µας είναι σκόπιµη.

   Κάνουµε   αίτηση   για   αποζηµίωση   της   κατεστραµµένης   περιουσίας   µας   όπως   αποζηµιώνονται   και   οι  αγρότες  στις   περιπτώσεις   ζηµιών.   Είµαστε   ο   µόνος   κλάδος   του  πρωτογενούς   τοµέα  που   µέχρι  τώρα   δεν   έχει   αποζηµιωθεί   ποτέ   και   για   τίποτα   αν εξαιρέσουµε την πρόσκληση για την παύση 3.1.9.

Λόγω   έλλειψης   τελωνείου   στην   Ιεράπετρα   αναγκαζόμαστε   κάθε   φορά   για   τον   ανεφοδιασµό   καυσίµων   στα  αλιευτικά    µας   να   ειδοποιήσουµε   το   τελωνείο   στον   Άγιο   Νικόλαο για να έρθει υπάλληλος για  την  επίβλεψη.  Πληρώνουµε κάθε  φορά  ΔΕΤΕ  και ταξί   για την μεταφορά   του  υπαλλήλου 30 –   40 Ευρώ.  Εδώ  προτείνουμε να  γίνει έλεγχος από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας σε συνεννόηση µε το τελωνείο την ώρα που   γίνεται   ανεφοδιασµός   πετρελαίου  σε   κάθε  σκάφος.    Δεν   µπορούµε   να   περιµένουµε   το   τελωνείο του Αγίου Νικολάου να έρθει  µετά από µέρες, διότι χάνουµε  την δουλειά   µας», καταλήγουν οι παράκτιοι αλιείς της Ιεράπετρας .

Από την πλευρά της η Επιτροπή Αγροτικών θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας αποστέλλει αίτημα και προς τον αν. Υπουργό Οικονομικών  Θόδωρο Σκυλακάκη, από τον οποίο ζητά τη μείωση της φορολογίας των αγροτών.

ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΑΣΗΣ 

Related posts

ΡΕΠΟΡΤΑΖ για το θέμα της καθυστέρησης έγκρισης πληρωμής σχεδίων του μέτρου 4.2.1.

admin

ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ 36.247.236,70€ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

admin

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

admin

Leave a Comment