Image default
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων η Εξισωτική – Το απόγευμα της Παρασκευής 21/12 διαθέσιμα τα ποσά στα ATM

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων η Εξισωτική Αποζημίωση, ύψους 224,8 εκατ. ευρώ - Το απόγευμα διαθέσιμα τα ποσά στα ATM

Διαθέσιμα από σήμερα το απόγευμα θα είναι στην Τράπεζα τα χρήματα της Εξισωτικής Αποζημίωσης, όπως είχε προαναγγείλει η «ΥΧ». Όσοι δικαιούχοι, λοιπόν, διαθέτουν κάρτα ανάληψης μετρητών, θα μπορούν να την χρησιμοποιήσουν μέσω ATM από το απόγευμα.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλει την οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020 για τις αιτήσεις 2018, ύψους 224.847.678,06 ευρώ. Το ποσό αφορά στο 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης, προς 332.479 μοναδιαίους δικαιούχους.

Επειδή η Εξισωτική Αποζημίωση δεν καλύπτεται από το ετήσιο ακατάσχετο, η νομοθετική ρύθμιση του οποίου, εκτός νέου απροόπτου, θα ψηφιστεί σήμερα στη βουλή, δεν επηρεάζεται η διαδικασία της καταβολής της.

Ειδικότερα, για το υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκε το ποσό των 142.112.316,78 ευρώ σε 213.052 δικαιούχους, ενώ για το υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκε το ποσό των 82.735.361,28 ευρώ σε 166.248 δικαιούχους.

Παραγωγοί

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «ΥΧ» και του ypaithros.gr, οι παραγωγοί ηλικίας από 18 έως 40 ετών λαμβάνουν σήμερα μόνο για το υπομέτρο 13.1, ποσό άνω των 35 εκατ. ευρώ. Στους δικαιούχους παραγωγούς του υπομέτρου 13.1, ηλικίας από 40 έως 60 ετών, θα καταβληθεί ποσό ύψους 81,5 εκατ. ευρώ περίπου, και ηλικίας άνω των 60 ετών, ποσό άνω των 23 εκατ. ευρώ περίπου.

Για το υπομέτρο 13.2, καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το ποσό των 15,8 εκατ. ευρώ περίπου σε δικαιούχους ηλικίας από 18 έως 40 ετών, το ποσό των 50,3 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους ηλικίας από 40 έως 60 ετών, και ποσό ύψους 15 εκατ. ευρώ περίπου σε δικαιούχους ηλικίας άνω των 60 ετών.

Ανά περιφέρεια

Μόνο στην Κρήτη, η χορήγηση της Εξισωτικής ανέρχεται στο ποσό των 35,6 εκατ. ευρώ περίπου (και για τα δύο υπομέτρα), στην Κεντρική Μακεδονία στο ποσό των 37,8 εκατ. ευρώ, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε 25,1 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε 17,9 εκατ. ευρώ.

Στους δικαιούχους της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η ενίσχυση και για τα δύο υπομέτρα ξεπερνάει τα 24,7 εκατ. ευρώ, ενώ της περιφέρεια Ηπείρου πλησιάζει τα 9 εκατ. ευρώ.

Στους δικαιούχους της περιφέρειας Θεσσαλίας καταβάλλεται το ποσό των 19,8 εκατ. ευρώ περίπου, της περιφέρειας Πελοποννήσου το ποσό των 18,5 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ Στερεάς Ελλάδας 15 εκατ. ευρώ περίπου.

Μικρότερα τα ποσά της Εξισωτικής για τους δικαιούχους στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ύψους 4,1 εκατ. ευρώ περίπου και Αττικής, ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά, τέλος, τα νησιά του Αιγαίου, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η Εξισωτική Αποζημίωση ανέρχεται σε 9,6 εκατ. ευρώ και Νοτίου Αιγαίου στα 6 εκατ. ευρώ περίπου.

Έλεγχοι

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την πληρωμή, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε:

  1. 296 δικαιούχους με μη τεκμηρίωση ιδιοκτησίας για το σύνολο ή μέρος των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 13, έτους 2018, σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της δικαιούμενης ενίσχυσης, μέχρι την ταυτοποίησή τους.
  2. 092 δικαιούχους, των οποίων τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση ενίσχυσης Αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 13 έτους 2018, δεν ταυτοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύματος.
  3. 446 δικαιούχους για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το υπουργείο Οικονομικών.
  4. 555 δικαιούχους για επανέλεγχο του προβλεπόμενου κριτηρίου επιλεξιμότητας ως προς την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε .

Ενέργειες

Όπως εξηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όσοι δικαιούχοι εμπίπτουν στις δύο πρώτες περιπτώσεις (1 και 2) μπορούν να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα της μη ταυτοποίησης και να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενες πληρωμές.

Όσον αφορά τον έλεγχο του κριτηρίου του ενεργού γεωργού (αφορά στους αιτούντες της 3ηςπερίπτωσης), θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερη επεξεργασία από το υπουργείο Οικονομικών για να ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

Εξατομικευμένες περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό, θα εξεταστούν επίσης, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο.

Τέλος, οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, από τις 10 Ιανουαρίου του 2019 και εντός δέκα εργάσιμων ημερών, δηλαδή ως και τις 23 Ιανουαρίου 2019. Η υποβολή της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις πληρωμές, μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (1540), το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη». Η είσοδος στην εφαρμογή “Καρτέλα Αγρότη” πραγματοποιείται στην διεύθυνση :

https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login

Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration στην επιλογή “Εγγραφή”. Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο:

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.pdf

Επισημαίνεται ότι, παραγωγοί οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014 – 2018 δεν απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό πρόσβασης.

Related posts

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 395.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ

admin

Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών 20.11.2020 & Δ Η Λ Ω Σ Η

admin

Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών 21.12.2018 & ΕΥΧΕΣ

admin

Leave a Comment