Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Συνεδριάζει την Δευτέρα 27 Ιουνίου με σημαντικά θέματα το Περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης θα συνεδριάσει δια ζώσης την
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο υπό την
προεδρεία του Παύλου Μπαριτάκη στο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ –
αίθουσα ΜΙΝΩΣ, με σειρά προγραμματισμένων τεχνικών, οικονομικών
και διοικητικής φύσης θεμάτων. Στην έναρξη της συνεδρίασης θα γίνουν
ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο Παύλο Μπαριτάκη και τον
Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ενώ θα απαντηθούν
επερωτήσεις Περιφερειακών συμβούλων για τοπικά ζητήματα και θα
συζητηθεί η έκδοση ψηφίσματος που αφορά την Διοικητική Επιστήμη.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της πρόσκλησης προς συνεδρίαση στα
μέλη του σώματος, αναφέρεται:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη
Β. Ψηφίσματα
Β1. Έκδοση Ψηφίσματος «ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ ΣΤΟ 2ο ΚΑΙ 4ο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ»

 • (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
  Λασιθίου)

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ.1 του κ. Χρονάκη Νικολάου, της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ»
με θέμα: «Ενέργειες της Περιφέρειας Κρήτης ώστε να συνδράμει άμεσα
με χρηματοδότηση έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει
προέλθει από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 αλλά και να
αναβαθμιστεί κτιριακά και να συνεχίσει η εύρυθμη λειτουργία της τόσο
αναγκαίας σχολής τουριστικών επαγγελμάτων στο Κοκκίνι Χάνι
Ηρακλείου».

Γ.2 του κ. Κοπάση Ελευθερίου, της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ»
με θέμα: «Διαχείριση Φραγμάτων στην Κρήτη από τον ΟΑΚαε».

Γ.3 της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα:
«Προστασία της Νήσου Χρυσής».

Γ.4 της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα:
«Καταπάτηση στη Μίλατο δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου, από την
εταιρία «Crete Provence AE» και του ξενοδοχείου «MINOS
IMPERIAL» με ρουσφετολογικού χαρακτήρα κρατικές αποφάσεις».

 1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ),
σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Αντιπερειφερειάρχη Διοίκησης
και Οργάνωσης Π.Κ.

 • (εισηγητής ο κ. Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Αντιπερειφερειάρχης Διοίκησης
  και Οργάνωσης Π.Κ.)

1.2 Έγκριση 4ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2022 ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης
Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

 • (εισηγήτρια η κ. Δασκαλάκη Χρυσούλα, προϊσταμένη Γενικής
  Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.)
 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση επιχορήγησης σε είδος του “Λιμενικού Σώματος”, σύμφωνα
με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.

 • (εισηγήτρια η κ Ραπτάκη Μαρία, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής
  Λειτουργίας Π.Κ.)

2.2 Οικονομική Ενίσχυσης της Αναπτυξιακής εταιρείας Γουρνών ΑΕ
“Ειρήνης ΑΕ” για το έτος 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικού Π.Κ.

 • (εισηγήτρια η κ Ραπτάκη Μαρία, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής
  Λειτουργίας Π.Κ.)

2.3 Τροποποίηση – συμπλήρωση της αρ. 19/2022 απόφασης
Περιφερειακού Συμβουλίου, που αφορά στην Παροχή εξουσιοδότησης
υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης σε web banking και ΔΙΑΣ portal,
σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.

 • (εισηγήτρια η κ Ραπτάκη Μαρία, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής
  Λειτουργίας Π.Κ.)

2.4 Ορισμός νέων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρίας της Περιφέρειας Κρήτης με την επωνυμία
«Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικού Π.Κ.

 • (εισηγήτρια η κ Ραπτάκη Μαρία, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής
  Λειτουργίας Π.Κ.)
 1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

3.1 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για
εργασίες αντιστήριξης πρανών και ανακατασκευής οδοστρώματος και

τριγωνικών τάφρων στις θέσεις επεμβάσεων επί του οδικού άξονα
Ηράκλειο – Βιάννος στο έργο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019» και
υποέργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ», Αναδόχου: «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»,
σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

 • (εισηγητής ο κ. Σκoυλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα
  Συντονισμού και Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.)

3.2 Έγκριση μελέτης σήμανσης – επισήμανσης κινδύνων για το έργο:
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ –
ΒΙΑΝΝΟΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Κ.

 • (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα
  Συντονισμού και Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.)

3.3 Έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης επαρχιακής οδού 10
στην περιοχή του οικισμού Άνω Ασίτες για την ολοκλήρωση του έργου:
«Ανάπλαση κεντρικής οδού της τοπικής κοινότητας Άνω Ασιτών του
Δήμου Ηρακλείου», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

 • (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
  Ηρακλείου)
 1. ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Π.Κ.

4.1 Συγκρότηση επιτροπής Διαχείρισης και Επιτροπής Αξιολόγησης
Αιτήσεων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Π.Ε. Χανίων καθώς και
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής Δικαιούχων, σύμφωνα με την εισήγηση
της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.

 • (εισηγητής ο κ. Επιτροπάκης Σπυρίδων, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης
  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.)
 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

5.1 Έγκριση παράτασης υλοποίησης του έργου ADRISEISMIC – New
approaches for seismic improvement and renovation of Adriatic and
Ionian historic urban centers- Νέες Προσεγγίσεις για την σεισμική
βελτίωση και ανακαίνιση-αποκατάσταση ιστορικών κέντρων της
Αδριατικής και του Ιονίου (πρόγραμμα INTERREG ADRION)» του
Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg ADRION»» στο οποίο συμμετέχει η
Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, η υλοποίηση του οποίου εγκρίθηκε με
την Απόφαση 86/2019 (πρακτικό 9/19-8-2019) του Περιφερειακού
Συμβουλίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ρεθύμνου.

 • (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος, εντεταλμένος Περιφερειακός
  Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων Π.Κ.)

Related posts

Νέοι Αγρότες | Σκέψεις για να λαμβάνουν όλοι οι δικαιούχοι 40.000 ευρώ ανεξαρτήτως κλάδου

admin

Μετά από αιτήσεις σε ειδική πλατφόρμα, η ενίσχυση για τα λιπάσματα

admin

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης από την Περιφέρεια Κρήτης Π.Ε. Ηρακλείου για την ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας

admin

Leave a Comment