Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Σχετικά με την πρόταση μετατροπής σχολείων σε Πειραματικά

ΘΈΜΑ: Σχετικά με την πρόταση μετατροπής σχολείων σε Πειραματικά

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ιεράπετρας για την μετατροπή του 2 ου Δημοτικού Σχολείου
Ιεράπετρας και του 1 ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας σε Πειραματικό, καταγγέλλει ότι η πρόταση του
Διευθυντή Π.Ε. Λασιθίου δεν έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων του
σχολείου, ο οποίος ούτε καν ρωτήθηκε αλλά έμαθε την πρόταση μέσα από δημοσίευμα σε ΜΜΕ.
Δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων΅
«Η προσπάθεια γενίκευσης των Πειραματικών Σχολείων δεν είναι ξεκομμένη από την υπόλοιπη
αντιεκπαιδευτική πολιτική. Συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια να ενισχυθεί η  διαφοροποίηση, η
πολυκατηγοριοποίηση, η δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων. Δεν έχει καμία σχέση με την
αναγκαία αναβάθμιση για όλα τα σχολεία ανεξάρτητα από την περιοχή, τις οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες, τη σύνθεση μαθητικού πληθυσμού. Οι στοχεύσεις της λεγόμενης
“εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης” που απέρριψε μαζικά ο κλάδος με τη μαζική συμμετοχή
στην απεργία – αποχή υπηρετούνται και μέσα από την επέκταση τέτοιων θεσμών οι εκπαιδευτικοί
αυτών των σχολείων θα είναι “υψηλών προσόντων”, θα τοποθετούνται όχι με οργανική θέση, αλλά
με θητεία και θα αξιολογούνται διαρκώς από το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο, τον Σύμβουλο
Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή».
Οι επιπτώσεις
Η αντίθεση των εκπαιδευτικών έγκειται στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, τα Πειραματικά
σχολεία έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ενδεικτικά
αναφέρουν ότι:
 Η επιλογή των μαθητών δε θα γίνεται σύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας τους αλλά
με ηλεκτρονική κλήρωση. Στα σχολεία αυτά επομένως καταργούνται τα γεωγραφικά
όρια της περιοχής τους χάνοντας την χωροθέτησή τους ως προς το μαθητικό δυναμικό
του κάθε σχολείου. Εξαφανίζεται έτσι το «σχολείο της γειτονιάς», σημείο αναφοράς της
οικογένειας.
 Γίνεται ανακατανομή των μαθητών που δεν θα κληρωθούν στις όμορες σχολικές
μονάδες με τις όποιες συνέπειες στον οικογενειακό προγραμματισμό αλλά και στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
 Όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας χάνουν την οργανική τους θέση (άρθρο
19 παρ. 15 του Ν.4692/2021) και τοποθετούνται με πενταετή θητεία μετά από αίτηση
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη»
72200 Ιεράπετρα
Τηλέφωνο: 28420.61261 Φαξ: 28420.61189
E-mail: marialiudaki@gmail.com
Πληροφορίες: Φιλιππάκη Αικατερίνη 6936946722

Ιεράπετρα, 01-03-2023
Αρ. Πρωτοκόλλου: 247
Προς
Δ/νση Π. Ε. Λασιθίου
Σχολεία, Μέλη συλλόγου

ΜΜΕ

και επιλογή τους και συνακόλουθα αποδέχονται την ατομική αξιολόγησή τους και την
επιχειρούμενη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Στο άρθρο
20 παρ. 3α του Ν. 4692/2020 αναφέρεται: «αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί στην
παιδαγωγική τους επάρκεια, όπως προκύπτει ιδίως από το βαθμό συμμετοχής τους στις
δράσεις εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου».
 Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών δεν είναι πλέον καθορισμένο με ασφάλεια
αλλά βρίσκεται στη διάθεση της Υπουργού Παιδείας, όπως αναφέρεται σχετικά στο
άρθρο 19 παρ. 23.
 Τέλος, για τα σχολεία αυτά, το Αναλυτικό και το Ωρολόγιο πρόγραμμα, τα διδακτικά
αντικείμενα, οι ώρες διδασκαλίας, οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, ο αριθμός
των μαθητών ανά τμήμα και γενικά όλη η λειτουργία του Πειραματικού σχολείου
(μπορεί να) τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Θεσμοθετείται
επίσης η προσέλκυση χορηγών (άρθρο 23), η συμμετοχή του δήμου, του Συλλόγου
Γονέων, Συλλόγων αποφοίτων, αλλά και εξωσχολικών «προσωπικοτήτων» μέσω του
Συμβούλιου στήριξης του σχολείου (Άρθρο 22).
Ο στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων και
η κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Σαν Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Π.Ε. Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη» είμαστε αντίθετοι. Όλοι οι μαθητές μας δικαιούνται
να έχουν αναβαθμισμένη και ισότιμη εκπαίδευση σε σχολικές μονάδες πλήρως
στελεχωμένες και κατάλληλα εξοπλισμένες με ασφαλείς και επαρκείς σε υποδομές
κτιριακές εγκαταστάσεις.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Φιλιππάκη Αικατερίνη Πουλιώτη Σοφία

Related posts

«ΕΧΕΙ ΒΑΛΤΩΣΕΙ Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ»

admin

Ορθή Επανάληψη Δελτίο Τύπου Αγωνιστικής Κίνησης ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση των Φυσικών Πόρων

admin

admin

Leave a Comment