Image default
ΑΡΧΙΚΗ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΜΥΡΤΟΥ

Η εργολήπτρια κατασκευαστική εταιρία «Θεμέλη» Α.Ε. που εγκαταστάθηκε τον περασμένο Ιούλη στην Ιεράπετρα παρουσία  του  Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Υδραυλικών και Λιμενικών έργων του υπουργείου Υποδομών κ Αντώνη Κοτσώνη, ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου- με 5μηνη καθυστέρηση- την κατασκευή  της νέας προσαγωγού διώρυγας του Μύρτου, κόβοντας τα ελαιόδεντρα που βρίσκονται στα απαλλοτριωμένα αγροτεμάχια  από τα οποία θα περάσει ο νέος αγωγός , ο οποίος  θα μεταφέρει το νερό από τους Μύθους στον ταμιευτήρα του Φράγματος Μπραμιανών.

«Όπως με ενημέρωσε η ανάδοχος του έργου , οι εργασίες καθυστέρησαν λίγο να ξεκινήσουν , γιατί έπρεπε να αφήσουν τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων τμήματα των οποίων κόβει το έργο, να μαζέψουν πρώτα τις ελιές τους  και έπειτα να αρχίσουν  τα συνεργεία να κόβουν και να ξεριζώνουν τα ελαιόδεντρα.

Η συγκομιδή των ελιών ολοκληρώθηκε τα μηχανήματα και τοι προσωπικό της κατασκευάστριας εταιρείας είναι ήδη στην Ιεράπετρα και οι εργασίες με σύμμαχο τον καλό καιρό θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου κάτω από τους Μύθους στο σημείο εκείνο όπου θα κατασκευαστεί η μεγάλη δεξαμενή νερού.

Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μας παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο της νέας προσαγωγού διώρυγας του Μύρτου που είχε  καθυστερήσει  να χρηματοδοτηθεί , σε δύο χρόνια», μας είπε ο πρόεδρος του Τοπικού Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων  Ιεράπετρας κ. Μανόλης Παπαδάκης.

Στις 15 Ιουλίου 2020 στα γραφεία του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας τον κ Αντώνη Κοτσώνη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών, είχε υποδεχτεί  ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ κ Μανόλης Παπαδάκης , ο βουλευτής Λασιθίου κ Μανόλης Θραψανιώτης, ο  αντιπεριφερειάρχης Ν. Λασιθίου κ Γιάννης Γουλιδάκης, η αντιδήμαρχος κ Μαρία Ρουμελιωτάκη και τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας.

«Με την εντολή της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών των κ.κ. Καραμανλή και Κεφαλογιάννη, ήρθαμε με την αρμόδια υπηρεσία που θα επιβλέπει τις εργασίες να

Το έργο έχει προϋπολογισμό 18 εκατ. ευρώ και δεν είναι το μόνο που θα κατασκευάσουμε στην Ιεράπετρα. Συνεχίζονται οι μελέτες για το μεγάλο έργο της ανακαίνισης , με τα συμπληρωματικά η συνοδά έργα του Φράγματος Μπραμιανών, που είναι σχεδόν ώριμα και θα ξεπεράσουν τον προϋπολογισμό των 60-70 εκατ. ευρώ. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες για την εξεύρεση και της χρηματοδότησης αυτού του μεγάλου έργου», μας  είπε τότε ο γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υποδομών κ Αντώνης Κοτσώνης.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια  ξηροθερμική περιοχή με πολύ μεγάλες ανάγκες σε νερό, όπου αναπτύσσονται οι θερμοκηπιακές και άλλες καλλιέργειες.

Με το έργο αυτό ο Νομός Λασιθίου μπαίνει σε μια άλλα φάση ανάπτυξης. Αποκτούμε εργαλεία αποθεματοποίησης του αρδευτικού νερού που χρειαζόμαστε για την πρωτογενή παραγωγή και ίσως αργότερα μπορέσουμε να επεκτείνουμε περισσότερο τα δίκτυα διανομής του νερού σε εκτάσεις που σήμερα δεν αρδεύονται», μας δήλωσε τότε   μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Ν Λασιθίου κ Γιάννης Γουλιδάκης.

Ο ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ

Ο τίτλος του έργου σύμφωνα με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών είναι: «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από την υδροληψία του Μύρτου, για την ενίσχυση τού ταμιευτήρα των Μπραμιανών».

Στη σύντομη περιγραφή του έργου αναφέρεται: Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ενός νέου αγωγού μεταφοράς νερού, συνολικού μήκους 17.795 μέτρων, από το υφιστάμενο φράγμα εκτροπής (υδροληψία) Μύρτου στη νέα δεξαμενή ρύθμισης Δ3 και στη συνέχεια στον ταμιευτήρα Μπραμιανού, σε αντικατάσταση τού παλαιού φθαρμένου χαλύβδινου αγωγού. Με την κατασκευή τού νέου αγωγού, θα μεταφέρεται με ασφάλεια και επάρκεια μέρος των επιφανειακών απορροών τής ανάντη τής υδροληψίας λεκάνης Μύρτου και θα ενισχυθεί, σημαντικά και αξιόπιστα, το υδατικό δυναμικό τού ταμιευτήρα των Μπραμιανών, ώστε να καλύπτεται, επαρκώς, η άρδευση τού υφισταμένου αρδευτικού δικτύου της Ιεράπετρας, σε έκταση 35.380 στρ. και να υπάρξει δυνατότητα επέκτασης των αρδευτικών δικτύων, σε επιπλέον έκταση 18.000 στρ. περίπου.

Εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου χωρίς ΦΠΑ: 13. 548 387.10 ευρώ.

Ο αγωγός μεταφοράς, συνολικού μήκους 17.795 m, θα είναι υπόγειος σωληνωτός και θα λειτουργεί με βαρύτητα και υπό πίεση. Σε ενδιάμεση απόσταση 2.792 m από την αρχή του (υφιστάμενη υδροληψία) παρεμβάλλεται ρυθμιστική δεξαμενή Δ3 και έτσι ο αγωγός χωρίζεται σε 2 τμήματα, Α και Β. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου DI τύπου C25, D1000 και θα είναι εξοπλισμένος με τις κατάλληλες συσκευές και όργανα ασφαλείας, ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας. Το τμήμα Α του αγωγού έχει μήκος 2.792 m, με αρχή το νέο φρεάτιο υδροληψίας, διαστάσεων 4,10Χ3,35m από οπλισμένο σκυρόδεμα, εφαπτόμενο στο φρεάτιο εξόδου του υφιστάμενου φράγματος εκτροπής του Μύρτου, με υψόμετρο +130,9 και τέλος τη δεξαμενή Δ3 σε υψόμετρο περί το +118. Ο αγωγός χαράσσεται, κυρίως, σε υπάρχοντες αγροτικούς δρόμους (σε μεγάλο τμήμα τους παράλληλα με τον υφιστάμενο πεπαλαιωμένο αγωγό) και σε μικρότερο μήκος, σε νέους αγροτικούς δρόμους. Η δεξαμενή Δ3 έχει πολλαπλό σκοπό και λειτουργεί ως φρεάτιο θραύσης τής πίεσης του αγωγού μεταφοράς και ως ρυθμιστική δεξαμενή των παροχών που θα εκβάλλουν μελλοντικά· θα είναι ανοικτή, τραπεζοειδούς διατομής, με διαστάσεις πυθμένα 20Χ50m, στέψης 42Χ72m, ύψους 3.80~4.30m και με συνολικό όγκο νερού 5.418 m3, επενδεδυμένη με οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,15m. Η Δ3 εξοπλίζεται με 3 φρεάτια εισροής στον πυθμένα, για την είσοδο του νερού από τον αγωγό Α και τους μελλοντικούς αγωγούς, και 1 φρεάτιο αναρρόφησης, από το οποίο ξεκινάει ο αγωγός Β, και συσκευή υπερχείλισης – σίφωνος ασφαλείας τύπου Si1400, με τα τεχνικά του. Ο αγωγός Β έχει μήκος 14.985m, με αρχή το φρεάτιο αναρρόφησης της Δ3, με υψόμετρο +114,9, και τέλος το φρεάτιο στο έργο εξόδου και καταστροφής ενέργειας. Μέσω της διώρυγας φυγής, καταλήγει στη λεκάνη κατάκλυσης του φράγματος Μπραμιανού, με υψόμετρο +78,60. Ο αγωγός χαράσσεται σε υπάρχοντα αγροτικό δρόμο (τα πρώτα 0,9Km) και στη συνέχεια, σε δευτερεύοντες ασφαλτοστρωμένους δρόμους (3,5Km), παράλληλα με τον υφιστάμενο αγωγό Φ800 του κεντρικού αγωγού ύδρευσης. Στα επόμενα 7,3Km κινείται στην επαρχιακή οδό Μύρτου – Ιεράπετρας, στη συνέχεια προς βορρά –σε δευτερεύοντες ασφαλτοστρωμένους δρόμους για μήκος περίπου 1,8Km, ενώ στο επόμενο 1,0Km τοποθετείται, κατά μήκος μπανκίνας, στην οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί αγροτική οδός, για να καταλήξει, τέλος, στο έργο εξόδου, μέσω αγροτικής οδού. Ο αγωγός μεταφοράς εξοπλίζεται συνολικά με 27 εκκενωτές, 32 αερεξαγωγούς, 8 δικλίδες ελέγχου και 2 ηλεκτροδικλίδες ελέγχου ροής, από 1 στο τέλος κάθε τμήματος Α και Β, ώστε ο αγωγός να παραμένει πάντα γεμάτος με νερό. Οι συσκευές προστατεύονται εντός ειδικών φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο αγωγός Β διασταυρώνεται σε αρκετές θέσεις: i) με υφιστάμενους αγωγούς άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Ιεράπετρας· ii) με τον υπό αναγνωριστική μελέτη άξονα της διευρωπαϊκής οδού, στο τμήμα Ιεράπετρα – Μύρτος «Αγ. Βαρβάρα – Άγ. Δέκα – Βιάννος – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος» (3 θέσεις)· iii) με διελεύσεις των ρεμάτων Ν. Μύρτου, Καλαμαυκιανού και Γρα Λυγιάς, με ειδικά έργα προστασίας. Η απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών προβλέπεται από τη μελέτη και τη Μ.Π.Ε. να γίνει σε αποθεσιοθαλάμους, στην περιοχή του έργου. Επίσης, από την περιοχή του έργου θα γίνει και η προμήθεια των θραυστών υλικών.

Το έργο θα πρέπει να έχει παραδοθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία σε 24 μήνες αν δε χρειαστεί να πάρει κάποια παράταση.

ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΑΣΗΣ

Related posts

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΟΥ 2023

admin

ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ. Φ. Ο. Φ. ΙΕΡΆΠΕΤΡΑΣ

admin

Πιθανή πορεία του μεσογειακού κυκλώνα προς την Κρήτη – Πού θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

admin

Leave a Comment