Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Οι αναπτυξιακές προοπτικές στη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 παρουσιάστηκαν από τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ∆ρ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα

Οι αναπτυξιακές προοπτικές στη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 και η χρησιμότητα της δημιουργίας περισσότερων οργανώσεων(ομάδων) παραγωγών,  στο χώρο των θερμοκηπιακών κηπευτικών, παρουσιάστηκαν  από τον γενικό γραμματέα  Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων   ∆ρ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, σε εσπερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Ιεράπετρας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, το βράδυ της  Παρασκευής  29 Απριλίου.

«Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής κ Κώστας Μπαγινέτας , μας ενημέρωσε για τις αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται στη νέα ΚΑΠ 2023-2027 και μας εξήγησε γιατί είναι αναγκαίο πλέον να  γίνουμε μέλη των Οργανώσεων- Ομάδων παραγωγών,  γιατί οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τους μεμονωμένους αγρότες ,  να πάρουν τη μεγάλη απόφαση να δημιουργήσουν νέες οργανώσεις-ομάδες παραγωγών κηπευτικών η ακόμα και παραγωγής ελαιολάδου», μας είπε ο αντιδήμαρχος πρωτογενή τομέα και πρόεδρος της Οργάνωσης Παραγωγών κηπευτικών «Κάμιρος»  κ Νεκτάριος Παπαδάκης.

Η εσπερίδα ξεκίνησε στις 18:00  με τους  χαιρετισμούς  του Δημάρχου  Ιεράπετρας κ. Θεοδόση Καλαντζάκη και του αντιδημάρχου Πρωτογενή τομέα  κ Νεκτάριου Παπαδάκη.  Ακολούθησε η  κεντρική ομιλία του κ Κώστα Μπαγινέτα με θέμα : Αναπτυξιακές προοπτικές  στη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027

Στη  συνέχεια η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  του τμήματος  Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Ιεράπετρας  κ. Άννα Μίχου ανέπτυξε το πλαίσιο πάνω στο οποίο «χτίζονται» οι Οργανώσεις Παραγωγών.

Για τα  οφέλη που προκύπτουν  για τον παραγωγό, και για τα  κίνητρα ανάπτυξης  των Οργανώσεων παραγωγών μιλησε ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος  της foodstandard Α.Ε.  κ.  Στυλιανός ∆ρυς .

Στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής  Αγροτικής Επιτροπής έχει αναρτηθεί το σχέδιο που αφορά στην ανάπτυξη των οργανώσεων παραγωγών .

Ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των γεωργών

Στην ΕΕ υπάρχουν 11 εκατομμύρια γεωργοί και πολλοί από αυτούς εργάζονται σε σχετικά μικρές οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αντιθέτως, τόσο οι μεταποιητές όσο και οι έμποροι λιανικής είναι πολύ πιο συνδεδεμένοι στις δραστηριότητές τους. Αυτή η ασύμμετρη διαπραγματευτική ισχύς δυσκολεύει τους γεωργούς στην προάσπιση των συμφερόντων τους κατά τη διαπραγμάτευση με άλλους παράγοντες που έχουν ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Για να ενισχύσει τη συλλογική διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών, η ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς που επιθυμούν να συνεργαστούν με άλλους γεωργούς στο πλαίσιο οργανώσεων παραγωγών. Επιπλέον, η ΕΕ στηρίζει όσους επιθυμούν να συνεργαστούν με τους εταίρους τους που ασχολούνται με την μεταποίηση ή την εμπορική προώθηση στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, στο πλαίσιο ενώσεων οι οποίες είναι γνωστές ως διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Οργανώσεις παραγωγών

Οι οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ) και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (ΕΟΠ) βοηθούν τους γεωργούς να μειώνουν το κόστος των συναλλαγών και να συνεργάζονται για τη μεταποίηση και την εμπορική προώθηση των προϊόντων τους. Οι οργανώσεις παραγωγών ενισχύουν τη συλλογική διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών με τους εξής τρόπους:

  • συγκέντρωση της προσφοράς
  • βελτίωση της εμπορικής προώθησης
  • παροχή τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης στα μέλη τους
  • συμβολή στη διαχείριση της ποιότητας
  • μεταφορά γνώσεων.

Η ΕΕ αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες, ως εκ τούτου, μπορούν να ζητήσουν την αναγνώρισή τους από τη χώρα της ΕΕ στην οποία έχουν την έδρα τους. Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να λαμβάνουν διάφορες νομικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών συνεταιρισμών. Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών μπορούν να επωφελούνται από:

εξαιρέσεις από τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ για ορισμένες δραστηριότητες, όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούν για λογαριασμό των μελών τους, ο προγραμματισμός της παραγωγής ή ορισμένα μέτρα διαχείρισης της προσφοράς·

πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο «επιχειρησιακών προγραμμάτων» για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, όπως προγράμματα για τη στήριξη συλλογικών επενδύσεων σε υλικοτεχνική υποδομή προς όφελος των μελών τους.

Από το 2017, οκτώ χώρες της ΕΕ έχουν αναγνωρίσει 80 ενώσεις οργανώσεων παραγωγών: η Γαλλία (30), η Ιταλία (19), η Γερμανία (9), η Ισπανία (7), η Ουγγαρία (7), η Ελλάδα (4), το Βέλγιο (3) και η Πολωνία (1).

Κριτήρια αναγνώρισης

Για να αναγνωριστεί μια οργάνωση παραγωγών σε οποιονδήποτε γεωργικό τομέα οφείλει:

  • να έχει συσταθεί με πρωτοβουλία παραγωγών·
  • να αποτελείται και να ελέγχεται από παραγωγούς συγκεκριμένου γεωργικού τομέα·
  • να υποβάλει αίτηση στη χώρα της ΕΕ στην οποία έχει την έδρα της·
  • να πραγματοποιεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στην ενωσιακή νομοθεσία, όπως η από κοινού μεταποίηση, διανομή, μεταφορά ή συσκευασία·
  • να επιδιώκει τουλάχιστον έναν από τους συγκεκριμένους στόχους που αναφέρονται στη γεωργική νομοθεσία, όπως η βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής ή η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της προώθησης και της εμπορίας.

Επιπλέον, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να πληρούν ορισμένα πρόσθετα κριτήρια, όπως το να διαθέτουν έναν ελάχιστο αριθμό μελών και/ή να καλύπτουν προϊόντα ελάχιστου όγκου ή ελάχιστης αξίας. Υπάρχουν επίσης ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά το καταστατικό τους. Συγκεκριμένα, το καταστατικό πρέπει να επιτρέπει στα μέλη της οργάνωσης να ασκούν έλεγχο με δημοκρατικό τρόπο.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παραγωγών κατόπιν αιτήματος. Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών από τους τομείς των οπωροκηπευτικών, του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, των μεταξοσκωλήκων, του λυκίσκου, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν επίσης να αναγνωρίζουν ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, με βάσει τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τις οργανώσεις παραγωγών.

Οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες

Γεωργοί και οργανώσεις παραγωγών σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ μπορούν να συγκροτούν από κοινού διεθνικές οργανώσεις παραγωγών. Στις περιπτώσεις αυτές, η αναγνώριση παρέχεται από τη χώρα της ΕΕ στην οποία έχει την έδρα της η οργάνωση παραγωγών. Η έδρα πρέπει να βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός μεμονωμένων μελών ή οργανώσεων-μελών, ή σημαντικός όγκος εμπορεύσιμης παραγωγής.

Διεπαγγελματικές οργανώσεις

Οι γεωργοί και οι μεταποιητές ή οι έμποροι στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορούν επίσης να συνενώνονται σε διεπαγγελματικές οργανώσεις. Αυτές οι οργανώσεις θεσπίζουν μέτρα που διέπουν την αλυσίδα εφοδιασμού, χωρίς να εμπλέκονται οι ίδιες στην παραγωγή, τη μεταποίηση ή το εμπόριο. Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις λειτουργούν ως πλατφόρμα διαλόγου, μέσω της οποίας προωθούνται βέλτιστες πρακτικές και η διαφάνεια της αγοράς.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν επίσης να αναγνωρίζουν μια διεπαγγελματική οργάνωση, εφόσον αποτελείται από:

εκπρόσωπους του τομέα παραγωγής (δηλ. γεωργούς)·

εκπροσώπους από τουλάχιστον ένα διαφορετικό μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής (π.χ. όσους ασχολούνται με τη μεταποίηση ή τη διανομή τροφίμων).

Η αναγνώριση των διεπαγγελματικών οργανώσεων είναι προαιρετική στους περισσότερους τομείς αλλά είναι υποχρεωτική στους τομείς του ελαιολάδου, των επιτραπέζιων ελιών και του καπνού. Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις με μέλη από πολλές χώρες αναγνωρίζονται στη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους. Από:Πετάσης Νίκος

Related posts

ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ: «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ»

admin

ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

admin

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΟΥΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΡΙΧΤΗ

admin

Leave a Comment