Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Έκτακτη πιστωτική γραμμή για τους αγρότες ευκολίες στις πληρωμές και τρένα με αγρεργάτες υπόσχονται οι Βρυξέλλες

Δυνατότητα προκαταβολής του τσεκ (άμεσες ενισχύσεις 2020) ακόμα και σήμερα, πλήρη ευελιξία στον τρόπο υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων, έκτακτες δανειοδοτήσεις και τρένα με αγρεργάτες, εξετάζουν οι Βρυξέλλες μετά από πρόταση και του Ευρωκοινοβουλίου.

Tη δέσμη μέτρων παρέδωσε με εντολή του Ευρωκοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας της Ευρωβουλής Norbert Lins στον Επίτροπο Γεωργίας, Γιάνους Βοϊγιετσόφσκι ενόψει της συζήτησής του με τους αρμόδιους υπουργούς το μεσημέρι της 25ης Μαΐου.

Σε αυτήν περιλαμβάνονται η μέγιστη ευελιξία στο χρόνο καταβολής πληρωμών άμεσων ενισχύσεων, η ιδιωτική αποθεματοποίηση σειράς προϊόντων, η μίσθωση μεταφορικών μέσων για αγρεργάτες και το άνοιγμα έκτακτης πιστωτικής γραμμής μόνο για αγρότες.

Τα μέτρα λοιπόν που τίθενται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά και το γράμμα του επικεφαλής της Επιτροπής Γεωργίας της Ευρωβουλής είναι:

  • Μέγιστη ευελιξία στο χρόνο καταβολής πληρωμών άμεσων ενισχύσεων, σε διοικητικούς ελέγχους και παρόμοιες παρεκτροπές στα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι το τέλος του 2020.
  • Θέσπιση «πράσινης γραμμής» στα σύνορα για όλα τα αγροεφόδια (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά) όπως γίνεται με τα τρόφιμα.
  • Μίσθωση μεταφορικών μέσων όπως τρένων, λεωφορείων, αεροπλάνων για τη μεταφορά αγρεργατών για τις ανάγκες σε δενδροκαλλιέργειες, κηπευτικά και αμπέλια εκ περιτροπής του κλεισίματος των συνόρων.
  • Ολοκληρωμένη στρατηγική παρόμοια με εκείνη της κρίσης γάλακτος το 2016, με στήριξη των τομέων που πλήττονται
  • Ενεργοποίηση έκτακτης πιστωτικής γραμμής για αγρότες
  • Ειδικά μέτρα για ευπαθή και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές αγορές, με διάθεσή τους μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.
  • Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης σε τρόφιμα που επλήγησαν από το κλείσιμο εστιατορίων και ξενοδοχείων.

Αναλυτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου προς τον Επίτροπο Γεωργίας Γιάνους Βοϊγιετσόφσκι και την υπουργό Γεωργίας της Κροατίας Μαρίγια Βούκοβιτς αναφέρει:

Στις 11 Μαρτίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) κήρυξε την επιδημία COVID-19 πανδημία. Ταυτόχρονα, η ΠΟΥ καλεί όλες τις χώρες να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ της «προστασίας της υγείας, της ελαχιστοποίησης της οικονομικής και κοινωνικής αναστάτωσης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Αυτό σημαίνει ότι, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα για την προστασία της υγείας των πολιτών μας, πρέπει να διασφαλιστεί η συνεχής ροή αγαθών και βασικών υπηρεσιών στην εσωτερική μας αγορά, ως βασικό μέσο ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα να παράσχουν κοινή απάντηση σε αυτή την κοινή πρόκληση, τη μεγαλύτερη από την μεταπολεμική περίοδο.

Η Επιτροπή Γεωργίας που μου έδωσε εντολή να στείλω την παρούσα επιστολή θέλει να σας ευαισθητοποιήσει για το γεγονός ότι σε αυτή την κατάσταση οι Ευρωπαίοι αγρότες δεν αγωνίζονται μόνο να συνεχίσουν την καθημερινή τους εργασία, αλλά ακόμη περισσότερο αντιμετωπίζουν συνεχώς αυξανόμενες δυσκολίες πρόσβασης στα μέσα παραγωγής και στο να παραδώσουν τα προϊόντα τους στους ευρωπαίους καταναλωτές. Αυτή η σοβαρή κατάσταση απαιτεί την ανάληψη επείγουσας δράσης για να μπορέσει ο τομέας να συνεχίσει να λειτουργεί ενόψει αυτής της άνευ προηγουμένου κρίσης.

Αναγνωρίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χορηγήσει στους αγρότες προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή της αίτησής τους για στήριξη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι προφανώς αδύνατο σε αυτό το στάδιο να προβλεφθεί το τέλος αυτής της κρίσης καλούμε την Επιτροπή να προετοιμάσει μια στρατηγική ενόψει τυχόν περαιτέρω δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν όσον αφορά την εφαρμογή της ΚΑΠ, που θα περιλαμβάνει τόσο τον πρώτο όσο και τον δεύτερο πυλώνα, καθώς και ζητήματα όπως το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, τους ελέγχους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για σκοπούς επαλήθευσης, και τις αιτήσεις ενίσχυσης. Ο γενικός στόχος πρέπει να είναι σε αυτή τη στιγμή της κρίσης η απλούστευση των διαδικασιών όσο το δυνατόν περισσότερο, παράλληλα με τη χορήγηση της μέγιστης ευελιξίας στα κράτη μέλη και την παροχή γενικών παρεκκλίσεων κατά την εφαρμογή των μέτρων της ΚΑΠ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να προστατευθεί η ευρωπαϊκή γεωργία και οι αγροτικές περιοχές.

Λόγω της αυξανόμενης εξάπλωσης του COVID-19, ορισμένα κράτη μέλη έλαβαν έκτακτα μέτρα, όπως επανεισαγωγή των συνοριακών ελέγχων ή πλήρη κλείσιμο των συνόρων τους. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε την άμεση αντίδραση της Επιτροπής με τη δημοσίευση των «Κατευθυντήριων γραμμών για τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας αγαθών και βασικών υπηρεσιών», ιδιαίτερα σημαντική για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του ζωικού κεφαλαίου.

Παρόλα αυτά, καλούμε την Επιτροπή να προχωρήσει ένα ακόμη βήμα, όχι μόνο να επιτρέψει στα τρόφιμα να περάσουν τα σύνορα μέσω των «πράσινων διαδρόμων» αλλά και να επιτρέψουν ουσιαστικές εισροές, όπως ζωοτροφές, λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό και υλικά για την αγροβιομηχανία προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να παρέχουν τα βασικά αγαθά τους στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οποιοσδήποτε περιορισμός στις διασυνοριακές μεταφορές συνιστά παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων και κανονισμών που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί καθώς παραβιάζουν την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών.

Ακόμη περισσότερο, και ειδικά για τη γεωργία, δεδομένου ότι η ελεύθερη κυκλοφορία της εργασίας είναι ένα κρίσιμο ζήτημα: αρκετοί τομείς της γεωργίας, κυρίως τα οπωροκηπευτικά αλλά και η αμπελοκαλλιέργεια, εξαρτώνται από την εποχική εργασία. Η κρίσιμη πρόσβαση αυτών των εργαζομένων, που προέρχονται κυρίως από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Δυτικής Ευρώπης, θα πρέπει να διευκολυνθεί με μια συμφωνία μεταξύ των χωρών καταγωγής, διέλευσης και προορισμού. Με τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στους εποχικούς εργαζόμενους με ειδικά λεωφορεία ή τρένα ή ακόμη και αεροπλάνα, θα μπορούσε να διατηρηθεί η λειτουργία των γεωργικών τομέων. Ως εκ τούτου, καλούμε την Επιτροπή να συντονίσει τις σχετικές δράσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία προσφορά εργασίας στους βασικούς τομείς της γεωργίας. Ταυτόχρονα, πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα που επιτρέπουν την πλήρη προστασία αυτής της εποχιακής εργασίας από την επιδημία.

Για το λόγο αυτό σας καλούμε την Επιτροπή να παράσχει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τους αγρότες όσον αφορά τις ευθύνες τους ως εργοδότες έναντι του εργατικού τους δυναμικού στο σημερινό πλαίσιο.

Ένα άλλο θέμα ανησυχίας είναι η κρίσιμη κατάσταση στις γεωργικές αγορές. Και πάλι, αναγνωρίζουμε με ευχαρίστηση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το «Προσωρινό πλαίσιο για μέτρα κρατικής ενίσχυσης για την υποστήριξη της οικονομίας στην τρέχουσα εστία COVID-19» και τις ειδικές διατάξεις για τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν με ευελιξία αυτές τις εξουσιοδοτήσεις με τον μέγιστο σεβασμό των κανόνων ανταγωνισμού προσφέροντας παράλληλα στήριξη στις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, ιδίως στις ΜΜΕ. Επιπλέον, καλούμε την Επιτροπή να παρουσιάσει μια συνολική στρατηγική, όπως και κατά τις κρίσεις της ευρωπαϊκής αγοράς γάλακτος το 2016, να υποστηρίξει τους τομείς που πλήττονται περισσότερο και μέσω της ενεργοποίησης πιστωτικών γραμμών έκτακτης ανάγκης για τους αγρότες.

Αυτά τα ειδικά μέτρα και η στοχοθετημένη υποστήριξη είναι απαραίτητα κυρίως για ευπαθή προϊόντα, όπου πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης, παράλληλα με την παροχή κοινωνικών και οικονομικών οφελών.

Επιπλέον, η ειδική ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τα προϊόντα και τους τομείς των οποίων η οικονομική βιωσιμότητα τίθεται σε κίνδυνο λόγω του κλεισίματος σημαντικών σημείων διάθεσης στην αγορά όπως η HoReCa (σ.σ ξενοδοχεία, εστίαση, catering). Η απομάκρυνση των προϊόντων αυτών από την αγορά για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά αρκετά μεγάλo για να ξεπεραστεί η πανδημία, θα συνέβαλε σημαντικά στη σταθεροποίηση των τιμών της αγοράς.

Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου AGRIFISH, αγαπητή υπουργός, οι αγρότες μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να διατηρήσουν τον εφοδιασμό των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας έτσι την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, περιμένουν αποφασιστικές και αποτελεσματικές ενέργειες για την ανακούφιση τον αντίκτυπο αυτής της κρίσης.

Εμείς, οι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων αγροτών και των αλιέων δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε το μερίδιό μας.

Ο ΥπΑΑΤ, Μάκης Βορίδης στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέτρα στήριξης των Ελλήνων παραγωγών

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης πρόκειται να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως την Τετάρτη 25 Μαρτίου μέσω τηλεδιάσκεψης εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται για την εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19).

Οι βασικές θέσεις με τις οποίες προσέρχεται η πατρίδα μας στο Συμβούλιο εν μέσω της κρίσης συμπυκνώνονται στις προσπάθειες που καταβάλλει στην παρούσα φάση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μιας στοχευμένης στήριξης των κλάδων της πρωτογενούς παραγωγής που πλήττονται. Η προσέγγιση και η στήριξη αυτή προφανώς θα συνεκτιμάται και θα συνυπολογίζεται καθώς θα εξελίσσεται η κρίση και αυτό απαιτεί μεθοδικότητα και επιμονή ώστε τα μέτρα στήριξης να κατευθύνονται στους παραγωγικούς τομείς που τα χρειάζονται περισσότερο για να πιάνουν τόπο. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αναμένεται η διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα πρέπει να κινηθεί υιοθετώντας ευέλικτες πολιτικές τόσο στα ζητήματα των κρατικών ενισχύσεων όσο και στα ζητήματα της αξιοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει μεριμνήσει ώστε να υπαχθούν στα ανακουφιστικά μέτρα της Κυβέρνησης οι παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες προφανώς έχουν πληγεί και συμπεριελήφθησαν στη σχετική λίστα των αντίστοιχων ΚΑΔ και επιπλέον έχει μετακινήσει κατά δύο μήνες τις συμβατικές υποχρεώσεις παραγωγών προς τον ΕΛΓΑ.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τους παραγωγούς καταγράφοντας τα προβλήματα και μελετώντας τους τρόπους επίλυσης τους.

Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, ενισχύθηκε η ρευστότητα με την επιτάχυνση και την ταχύτερη πληρωμή των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Related posts

75ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

admin

Τηλεδιάσκεψη estiasi grecce με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.

admin

ΤΕΘΗΚΕ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΣΕΛΕΡΟΥΣ

admin

Leave a Comment