Image default
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η καταστροφική τροπολογία της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υιοθετείται στη νέα ΚΑΠ». Απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας στον Μανώλη Κεφαλογιάννη

Απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας στον Μανώλη Κεφαλογιάννη:

«Η καταστροφική τροπολογία της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υιοθετείται στη νέα ΚΑΠ»

Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Λίγο πριν τη λήξη της προηγούμενης περιόδου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου η GUE/NGLη πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κανείς εκ των τότε ευρωβουλευτών του να αντιδράσει, είχε προτείνει μία καταστροφική τροπολογία για τους Έλληνες αγρότες που προέβλεπε την πλήρη εξωτερική σύγκλιση των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή, µια κοινή στρεµµατική ενίσχυση σε όλες τις χώρες – µέλη της Ε.Ε.

Με συντονισμένες ενέργειες και παρέμβασή μου στο ΕΛΚ η συγκεκριμένη καταστροφική τροπολογία δεν πέρασε με τις ψήφους των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αν γινόταν δεκτή θα σήμαινε μείωση κατά 50% περίπου των ελληνικών επιδοτήσεων.

Σε πρόσφατη ερώτησή μου προς τον Επίτροπο Γεωργίας Φιλ Χόγκαν ζητούσα να πληροφορηθώ αν η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων καθώς σε περίπτωση εφαρμογής πλήρους εξωτερικής σύγκλισης μεγάλος αριθμός μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα θα καταστεί μη βιώσιμος και η γεωργική δραστηριότητα θα εγκαταλειφθεί με σοβαρότατες συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Η χώρα μας έχει σημαντικές διαφορές στη διάρθρωση της γεωργίας της συγκριτικά με άλλα  κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα ότι το 80,7% των άμεσων ενισχύσεων πηγαίνει σε εκμεταλλεύσεις μικρότερες των 50 εκταρίων, η μέση στήριξη ανά εκμετάλλευση είναι μόλις 3.000 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 49% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναλογία του γεωργικού σε σχέση με το μέσο εισόδημα είναι δυσμενέστερη.

Σύμφωνα με την απάντηση του Φιλ Χόγκαν η πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027 δεν προβλέπει τη χρήση άλλων παραμέτρων για τον υπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων και το κονδύλιο για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χώρα μας θα υποστεί μικρή μόνο μείωση μικρότερη από το 4%.

Κάτι που ασφαλώς σημαίνει ότι οι καταστροφικές πολιτικές της πλήρους εξισωτικής σύγκλισης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης δηλαδή μία κοινή στρεμματική ενίσχυση για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελούν προτάσεις  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.»

Αναλυτικά η απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας Φιλ Χόγκαν:

EL E-002481/2019 Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (11.9.2019)

Για το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν, τον Φεβρουάριο του 2013, επί σταδιακής σύγκλισης του μέσου επιπέδου άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο μεταξύ των κρατών μελών. 

Όσον αφορά το ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή, με ανακοίνωση της 2ας Μαΐου 2018, πρότεινε τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας σταδιακής σύγκλισης του επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών με βάση τα μέσα επίπεδα ανά γεωργικό εκτάριο. Αυτό σημαίνει ότι για όλα τα κράτη μέλη των οποίων οι άμεσες ενισχύσεις είναι μικρότερες του 90 % του μέσου επιπέδου της ΕΕ των 27 ανά εκτάριο, το χάσμα μεταξύ του μέσου επιπέδου τους και του 90 % του μέσου επιπέδου της ΕΕ θα καλυφθεί κατά 50 % σε διάστημα 6 ετών. Η προτεινόμενη χρηματοδότηση αυτής της ανοδικής σύγκλισης διαφέρει σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ. Σύμφωνα με την πρόταση για την περίοδο 2021-2027, όλα τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της σύγκλισης ώστε να αποφευχθούν δυσανάλογες επιδράσεις σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με την πρόταση,το κονδύλιο για τις άμεσες ενισχύσεις για την Ελλάδα θα υποστεί μικρή μόνο μείωση, μικρότερη του 4 %.

Η πρόταση δεν προβλέπει τη χρήση άλλων παραμέτρων, όπως αναφέρεται στην ερώτηση, για τον υπολογισμό.

Η πρόταση για το ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027 βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Related posts

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

admin

Νέοι Αγρότες του 2016 | Άνοιξαν οι αιτήσεις πληρωμής β’ δόσης

admin

Πόλος έλξης το Διεθνές Φεστιβάλ Singularity Festival Week με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

admin

Leave a Comment