Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Κείμενο στήριξης Πα.Σο.Κ. ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών

Γιατί με το Νίκο ;

Οι απανωτές κρίσεις της τελευταίας 15ετίας, καταδεικνύουν εκτός από το στρεβλό
παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας, και την αναποτελεσματικότητα της
επιχειρούμενης λεγόμενης αυτορρύθμισης της αγοράς.
Η ανάγκη παρέμβασης του κράτους σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η
εκπαίδευση και η ακρίβεια, σε συνδυασμό με την άμβλυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός πυλώνα στήριξης των κατώτερων
και μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων.
Παράλληλα, η εντεινόμενη αναξιοπιστία και απαξίωση του πολιτικού συστήματος
συνολικά, γεννούν την ανάγκη εισόδου στην πολιτική ζωή νέων, άφθαρτων και με
σύγχρονο πολιτικό λόγο, προσώπων που θα μπορούν να προσαρμόσουν τις
ευρωπαϊκές πρακτικές, στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας.
Έντιμα, καθαρά και χωρίς προσπάθεια ελέγχου των «αρμών της εξουσίας» και
χειραγώγησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Μέσα από διαφάνεια και αξιοκρατία που πολλοί ευαγγελίζονται, λίγοι όμως έχουν
πραγματικά τη διάθεση να τις εφαρμόσουν.
Στα πλαίσια αυτά, το νέο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, επιλέγει την προγραμματική
αντιπολίτευση. Επιλέγει την ανάδειξη της πολιτικής, των απόψεων και των θέσεων.
Έρχεται να οριοθετήσει και να εκφράσει τον ιδεολογικό χώρο της σύγχρονης
σοσιαλδημοκρατίας, μέσα από συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και κοστολογημένες
προτάσεις.
Αξίζει να αναφερθούν επιγραμματικά κάποια ζητήματα αιχμής, που αποσιωπώνται
από τα μέσα, καθώς αυτά ασχολούνται προτρέχοντας, αποκλειστικά σχεδόν με τις
συνεργασίες της επόμενης μέρας.
 Ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά, βρίσκεται η ενδυνάμωση του
κοινωνικού κράτους. Όχι μέσω επιδομάτων και περιοδικών
φιλοδωρημάτων, αλλά με συγκροτημένες στρατηγικές ενίσχυσης της νέας
γενιάς, μέσα από κίνητρα για την εξεύρεση αξιοπρεπούς εργασίας στον
ιδιωτικό τομέα και προώθηση της κοινωνικής κατοικίας, με φθηνά ενοίκια,
ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους
οικογένεια.
 Προστασία της πρώτης κατοικίας των αποδεδειγμένα αδύναμων
δανειοληπτών. Έλεγχος των funds, και δυνατότητα επαναγοράς της
κατοικίας από τον δανειολήπτη.

 Μείωση του Φ.Π.Α. σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και είδη πρώτης
ανάγκης, ώστε να ανασχεθεί το συνεχώς διογκούμενο κύμα ακρίβειας, όπως
έχει συμβεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
 Προοδευτικό φορολογικό σύστημα, προκειμένου ο καθένας να πληρώνει
αυτό που του αναλογεί, και να έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις
φορολογικές του υποχρεώσεις, χωρίς να νιώθει ότι αδικείται έναντι των
άλλων.
 Διανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σε αυτούς οι οποίοι τους
έχουν πραγματικά ανάγκη, δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι μέχρι σήμερα, μόλις 42 εταιρείες έχουν πάρει 824εκ. ευρώ από το
Ταμείο, δημιουργώντας «πληθωρισμό της απληστίας» με τα υπερκέρδη
τους, με την εκούσια ή ακούσια αδυναμία της κυβέρνησης να τις ελέγξει.
 Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. με κίνητρα στο ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να
καλύπτονται οι δυσπρόσιτες περιοχές και να παρέχονται σύγχρονες,
ποιοτικές και δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες.
Στελεχωμένες μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε κάθε δήμο της
χώρας.
 Προτεραιότητα στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, από τη βάση
έως την κορυφή, με αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και
πανεπιστημίου, της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, που θα
δίνουν μεγαλύτερη αξία στα πτυχία.
 Προσανατολισμός στην ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων αγροτών,
κτηνοτρόφων και μεταποιητών, καθώς και των φωτοβολταϊκών στις στέγες.
Να πάψει η ολιγοπωλιακή αντιμετώπιση της παραγωγής ενέργειας, και οι
επενδύσεις σε Α.Π.Ε. να μη χρησιμοποιούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση,
ως προϊόν αποκλειστικής διάθεσης στα μεγάλα συμφέροντα.
 Περισσότερες εκτελεστικές εξουσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση με
μεταφορά αντίστοιχων πόρων, ώστε να υπάρχει ευχέρεια στην διαχείριση
της καθημερινότητας από τα τοπικά συμβούλια. Συρρίκνωση του χρόνου
της λήψης απόφασης έως την υλοποίηση, μέσα από τη μείωση των
γραφειοκρατικών διαδικασιών.
 Προστασία της ιδιωτικότητας, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων
των πολιτών, με την εξυγίανση του επιτελικού κράτους, ώστε να μη
χρησιμοποιείται ως μηχανισμός παρακολούθησης των αντιπάλων της
εκάστοτε κυβέρνησης, ή των κατά φαντασία εχθρών της πατρίδας.
 Σεβασμός στη διάκριση των εξουσιών και στους θεσμούς. Παύση στη
συστηματική υπονόμευση και στην προσπάθεια χειραγώγησης της
δικαιοσύνης.
 Ελευθεροτυπία. Κόψιμο του ομφάλιου λώρου που συνδέει που συνδέει τις
κυβερνήσεις και τα συμφέροντά τους, με τα Μ.Μ.Ε. Η χώρα μας για το
προηγούμενο έτος, βρέθηκε στη διόλου τιμητική 108 η θέση παγκοσμίως και
στην τελευταία στην Ε.Ε., όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου. Κάτω από
χώρες όπως το Μπουρούντι, τη Μποτσουάνα και τη Μογγολία.

 Απέναντι σε κάθε είδους διάκριση λόγω φύλου, θρησκείας, φυλής,
σεξουαλικού προσανατολισμού. Με ίσες ευκαιρίες στην πράξη. Με
μηδενική ανοχή στην ενδοοικογενειακή βία και τη σεξουαλική
παρενόχληση.
Με την ουσιαστική εφαρμογή του «τίποτε χωρίς εμάς», για τα άτομα με
αναπηρία.
Φίλοι μου, οι εποχές που οι πολίτες ψήφιζαν με γνώμονα την οικογενειακή
παράδοση, εκτιμώ ότι έχουν περάσει. Σιγά σιγά, μαθαίνουμε ως κοινωνία, να μην
ψηφίζουμε και με το στενό προσωπικό συμφέρον, αλλά να προτάσσουμε το γενικό
καλό.
Οι διαχρονικές αξίες της Δημοκρατικής Παράταξης: η Αλληλεγγύη, η Αξιοπρέπεια, η
Διαφάνεια, η Δικαιοσύνη, η Ισότητα, η Λογοδοσία, τα Ανθρώπινα και Κοινωνικά
Δικαιώματα, η Αξιοκρατία, έρχονται ως εναλλακτικές απέναντι σε μια
καταρρακωμένη ‘αριστεία’ και σε ένα υποτιθέμενο ‘ηθικό πλεονέκτημα’, που
αποδείχθηκαν φρούδες υποσχέσεις.
Πλέον, είμαστε όλοι περισσότερο υποψιασμένοι.
Ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. την 21 η Μαΐου που θα μεταφράζεται σε
σημαντική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, θεωρώ ότι θα προσδώσει μεγαλύτερη
αξιοπιστία και ορθολογισμό, στην επερχόμενη βουλή.
Όχι, ο Ανδρουλάκης δεν είναι Ανδρέας.
Οι νοσταλγοί μιας άλλης εποχής, δε θα βρουν στο πρόσωπό του, το μεγάλο ηγέτη
που θα ξεσηκώσει τα πλήθη.
Θα τον δουν όμως να δίνει το έναυσμα της επαναφοράς της σχέσης εμπιστοσύνης
του Κινήματος με την κοινωνία. Θα τον δουν να μάχεται για την υπεράσπιση της
ιστορικής αλήθειας και να χαράσσει το δρόμο ώστε να γίνουμε ένα κανονικό
ευρωπαϊκό κράτος.
Θα είναι παρόντες στον τοκετό της γέννησης του νέου ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Κοϊνάς Γιώργος

Μέλος επιτροπής εκλογικού αγώνα Πα.Σο.Κ. νομού Λασιθίου

Related posts

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ

admin

Κίβδηλες οι υποσχέσεις της Κυβέρνησης για την άμεση ενίσχυση των πληγέντων.

admin

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

admin

Leave a Comment