Image default
ΑΡΧΙΚΗ

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΜΟΥΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ VERIFY

ΣΤΗ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ : Μαμουνάκης Ιωάννης (Δρ. Μηχανικός Υπολογιστών και Λογισμικού), β) Νικόλας Ταγκούλης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), γ) Ανδρέας Σειταρίδης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), δ) Δημήτριος Κουρκούμπας (Μηχανολόγος Μηχανικός), ε) Νικόλαος Νικολόπουλος Δρ. (Μηχανολόγος Μηχανικός).

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΜΟΥΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ VERIFY

Ένα από τα πολλά νέα παιδιά της Ιεράπετρας με δυνατά μυαλά ,   με πολλές διακρίσεις και με πολύ καλές σπουδές και πλούσιο  ερευνητικό έργο , ο  Ιωάννης  Μαμουνάκης  (Δρ. Μηχανικός Υπολογιστών και Λογισμικού),  κατάφερε να διακριθεί και να κερδίσει χρυσό  βραβείο  με την ερευνητική του ομάδα,   στα πλαίσια των Green awards 2023 τα οποία διοργάνωσε η εταιρία boussias με συμμετοχές μεγάλων εταιριών από όλη την Ελλάδα.

«Σαν ερευνητική ομάδα από το ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ διαγωνιστήκαμε στην κατηγορία R&D for Green Service, όπου και κερδίσαμε το πρώτο ‘gold’ βραβείο για το 2023 για την πλατφόρμα VERIFY   με την οποία συμμετείχαμε στον διαγωνισμό.

Η πλατφόρμα VERIFY αποτελεί ένα online λογισμικό που έχει κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου από εμένα και την ομάδα μου, με την καθοδήγηση του επικεφαλής της ομάδας κ. Νικολόπουλου Νίκου (Ερευνητής Α’ βαθμίδας). Είναι χρηματοδοτούμενη από ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα και στόχος   της είναι,  ο υπολογισμός περιβαλλοντικών και τεχνοοικονομικών δεικτών,  βασισμένων στην μεθοδολογία ανάλυσης κύκλου ζωής, σε τεχνολογίες προσανατολισμένες στην ενέργεια (συμβατική ή και ανανεώσιμη). Η πλατφόρμα VERIFY, εκτελεί πλήρη περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση σε πραγματικό χρόνο είτε με πρόβλεψη 25/35/45 ετών τόσο για μεμονωμένα κτίρια όσο και για ενεργειακές κοινότητες, νησιά και πόλεις. Βασική καινοτομία της είναι ότι,  η πλατφόρμα υποστηρίζει πλήθος αυτόματων λειτουργειών, συνδέεται με δίκτυα αισθητήρων και μπορεί να υποστηρίξει εκατοντάδες ταυτόχρονους χρήστες. Η πρόσβαση τέλος στην πλατφόρμα γίνεται online μέσω browser , επομένως δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση λογισμικού ‘τοπικά’, στον υπολογιστή των χρηστών», μας εξήγησε ο Ιεραπετρίτης ερευνητής Δρ. Μηχανικός Υπολογιστών και Λογισμικού  κ Ιωάννης Μαμουνάκης που εδώ και λίγες μέρες έχει ενταχθεί στη δύναμη του προσωπικού του Δήμου Αγίου Νικολάου όπου προσφέρει τις γνώσεις της επιστήμης του.

 Στην ερευνητική ομάδα  συμμετείχαν οι: Μαμουνάκης Ιωάννης (Δρ. Μηχανικός Υπολογιστών και Λογισμικού), β) Νικόλας Ταγκούλης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), γ) Ανδρέας Σειταρίδης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), δ) Δημήτριος Κουρκούμπας (Μηχανολόγος Μηχανικός), ε) Νικόλαος Νικολόπουλος Δρ. (Μηχανολόγος Μηχανικός). Αν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες για το άρθρο, παραμένω στην διάθεσή σας

Virtual Integrated Platform on Life Cycle Analysis – VERIFY


Η πλατφόρμα VERIFY προσανατολίζεται στην παροχή περιβαλλοντικών και οικονομικών αναλύσεων, συστημάτων ενέργειας, τα οποία εφαρμόζονται σε επίπεδο ενός κτιρίου ή και σε ενεργειακές κοινότητες, πόλεις η νησιά. Το VERIFY ακολουθεί την μεθοδολογία ανάλυσης κύκλου ζωής, βασιζόμενο στα πρότυπα ISO 14044 και ISO 15686. Μέσω του VERIFY, παρέχεται η δυνατότητά μέσω γραφικού περιβάλλοντος να οριστεί το εκάστοτε ενεργειακό σενάριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι διαθέσιμα τόσο σε ωριαίο, ημερήσιο, μηνιαίο επίπεδο όσο και σε εύρος 25/35/45 ετών. Στόχος του VERIFY είναι η παροχή ολιστικής απεικόνισης της απόδοσης ενεργειακών λύσεων, η παροχή κατευθυντήριων για ενεργειακές επενδύσεις με γνώμονα την μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αύξηση των οικονομικών κερδών.

    ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΕΠ(Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών)

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που διευθύνει ο εκλεγμένος Διευθυντής ο οποίος επικουρείται επιστημονικά από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου. Το ΙΔΕΠ, ως ένα από τα πέντε (5) Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012 με τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών –μέρος του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάς (ΙΤΕ) από το 1985 και ιδρυτικό Ινστιτούτο του ΕΚΕΤΑ το 2000– και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΙΤΕΣΚ) –ιδρύθηκε το 1987 και εντάχθηκε στο ΕΚΕΤΑ το 2002.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), ως εποπτεύον φορέας, υποστήριξαν την αρχική ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και υποδομών του ΙΔΕΠ μέσω αρκετών περιφερειακών και διαρθρωτικών επιχορηγήσεων. Η στρατηγική ανάπτυξης του ΙΔΕΠ βασίζεται στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες διεθνείς βιομηχανίες, στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια και στη συμβολή στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων και μηχανικών σε τεχνολογίες αιχμής. Λειτουργώντας ως καταλύτης περιφερειακής ανάπτυξης, το ΙΔΕΠ επιδιώκει επίσης σταθερά ισχυρές αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες με μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελλάδα.

Η κύρια αποστολή του ΙΔΕΠ είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η επιδίωξη επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας στους τομείς της Καθαρής Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και του Κλίματος, της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Βιοτεχνολογίας/Βιοϊατρικής.

Οι θεματικές προτεραιότητες του ΙΔΕΠ (Δραστική Μείωση Ανθρακικού Αποτυπώματος, Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση, Τεχνολογίες Υδρογόνου, Δέσμευση και Αποθήκευση CO2) δικαιολογούν τον χαρακτηριστικό του τίτλο ως «Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χαμηλής Οικονομίας Εκπομπών ‘Ανθρακα».

Το ΙΔΕΠ είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο ερευνητικό ινστιτούτο που έχει αναπτύξει και προωθεί τεχνολογίες αιχμής για παραγωγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Η τεχνογνωσία και η υποδομή του επιτρέπουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης και υποστηρίζει δραστηριότητες επίδειξης και καινοτομίας, με στόχο την αποτελεσματική και βιώσιμη υιοθέτησή τους από την αγορά.

Επιστημονικές κατευθύνσεις και θεματικές προτεραιότητες

Το ΙΔΕΠ επιδιώκει την επιστημονική και τεχνολογική αριστεία σε συγκεκριμένους τομείς της Καθαρής Ενέργειας, του Κλίματος και του Περιβάλλοντος, της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Βιοτεχνολογίας/Βιοϊατρικής. Η τεχνολογία υλικών, οι χημικές διεργασίες και η προσομοίωση/μοντελοποίηση είναι τα κύρια οριζόντια εργαλεία για τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών και καινοτόμων προϊόντων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΔΕΠ αναπτύσσουν και προωθούν σύγχρονες τεχνολογίες για την παραγωγή, αποθήκευση και δέσμευση ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και νέες τεχνολογίες για τη διαχείριση φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία. Η δραστηριότητα του ΙΔΕΠ για την ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών με εφαρμογές στην ενέργεια, το περιβάλλον, την κυκλική οικονομία και την υγεία είναι επίσης πολύ σημαντική.

Ως εκ τούτου, οι θεματικές προτεραιότητες του ΙΔΕΠ υποστηρίζουν την τοποθέτησή του ως «Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χαμηλού Αποτυπώματος ‘Ανθρακα» και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  1. Απεξάρτηση από τον άνθρακα των ενεργοβόρων βιομηχανιών και των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων μέσω της ανάπτυξης νέων καυσίμων και χημικών ουσιών μηδενικού/χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και δέσμευσης, αποθήκευσης και χρήσης CO2.
  2. Ενεργειακή μετάβαση της ενεργοβόρας βιομηχανίας και μεταφορών σε βιώσιμη παραγωγή ενέργειας, καυσίμων και χημικών.
  3. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου.
  4. Ανάπτυξη υλικών μεμβράνης με εφαρμογές που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την παραγωγή καυσίμου, τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ενέργεια και τη βιοτεχνολογία/βιοϊατρική, τις τεχνικές οξείδωσης, τη στόχευση στην αύξηση της βιωσιμότητας και την προώθηση των εννοιών της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή καυσίμων και υλικών.
  5. Ανάπτυξη βιοϋλικών με εφαρμογή στον τομέα της υγείας.
  6. Έννοιες της κυκλικής οικονομίας.

                                                                   ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΑΣΗΣ

Related posts

Επικοινωνία Περιφερειάρχη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στη διάρκεια σύσκεψης στην Περιφέρεια για τις μεγάλες καταστροφές των καλλιεργειών ντομάτας στον Δήμο Φαιστού κι άλλες περιοχές.

admin

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΡΑΚΗ

admin

Οργάνωση Μελών Ιεράπετρας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

admin

Leave a Comment