Image default
ΑΡΧΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2024

Υπογράφηκε πριν λίγες μέρες η προδημοσίευση της πρόσκλησης του επόμενου προγράμματος Νέων  Αγροτών του ΠΑΑ 2023-2027,  με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 590 εκ. ευρώ. Στόχος της παρέμβασης είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία. Παρακάτω παραθέτουμε κάποια σημεία που χρήζουν προσοχής και είναι καλό να λάβουν υπόψη όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην επόμενη προκήρυξη. Επιλέξιμοι είναι (ενδεικτικά αναφέρονται):  Όσοι δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους  μέχρι την λήξη του έτους έκδοσης της πρόσκλησης. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως όσοι έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/1984 θα μπορούν να αιτηθούν ένταξης.  Ως προς τα εκπαιδευτικά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει πλέον να έχουν απολυτήριο λυκείου, διαφορετικά θα πρέπει να αποδείξουν ότι είχαν κατάρτιση 150 ωρών γεωτεχνικής κατεύθυνσης ή αποδεδειγμένη γεωργική εργασία τριών ετών.  Εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της  ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης (Ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης για τα φυσικά πρόσωπα είναι η ημερομηνία εγγραφής στο ΜΑΑΕ σαν Νεοεισερχόμενος Επαγγελματίας Αγρότης). Όσοι είχαν εκκινήσει (εγγραφή στο μητρώο αγροτών) τη γεωργική δραστηριότητα τους πριν από 18 μήνες δεν θα μπορούν να αιτηθούν. Νέοι αγρότες 2024 Ενισχύσεις έως 42.500 ευρώ Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα  Υποβάλλουν ΕΑΕ για το 2024 με ελάχιστη τυπική απόδοση 12.000 € Ενδεικτικά οι τυπικές αποδόσεις ανά στρέμμα των καλλιεργειών που ενδιαφέρουν την περιοχή μας απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ/ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 7.672,52 ΕΛΙΕΣ 172,24 Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και μελισσοκόμοι. . Επιλέξιμοι είναι όσοι διαθέτουν και δηλώσουν στο ΟΣΔΕ του 2024 πάνω από 103 κυψέλες.  Όσοι  έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως τις 31/12/2025 ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.   Σε σχέση με τις  προηγούμενες προσκλήσεις εντοπίζονται οι εξής σημαντικές αλλαγές :  Ως προς το όριο ηλικίας. Επιλέξιμος είναι ο δικαιούχος που δεν έχει υπερβεί το 40 ο  έτος της ηλικίας του.  Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης 2 (απολυτήριο γυμνασίου),  απαιτείται πρόσθετη τεκμηρίωση επαγγελματικής ικανότητας.  Ως  προς τις τυπικές αποδόσεις, υπάρχει διαφοροποίηση στις ονομαστικές τιμές τους καθώς επίσης διαφοροποιούνται αναλόγως με την περιφερειακή ενότητα.  Ως προς τον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης των καλλιεργειών μονίμων νεαρών φυτειών (π.χ. νεαρά δένδρα, Νέοι αγρότες 2024 Ενισχύσεις έως 42.500 ευρώ Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα αμπελώνες), χρησιμοποιείται το 100% της τυπικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν μπει στην παραγωγή.  Ως προς το ποσό ενίσχυσης, όπου για την τις εκμεταλλεύσεις με φυτική παραγωγική κατεύθυνση δύναται να φτάσει τα 32.500€, ενώ για τις τις πτηνοκτηνοτροφικες τα 42.500€.  Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να λάβουν συμβουλές από πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών. Ως προς τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των δικαιούχων δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την προηγουμένη πρόσκληση. Οι δεσμεύεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι βραχυπρόθεσμες και έχουν διάρκεια έως και 4 έτη ενώ υπάρχουν και μακροπρόθεσμες που ισχύουν για 4 έτη μετά την ολοκλήρωση των βραχυπρόθεσμων δεσμεύσεων του. Συνολικά ο δικαιούχος που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα νέων γεωργών θα πρέπει να παραμείνει στη γεωργία υποχρεωτικά 8 έτη. Η προετοιμασία για τη σύνταξη των φακέλων έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε, με το που ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων, οι παραγωγοί μας να είναι καθ’ όλα έτοιμοι. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Γεωπονικό κατάστημα ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ.

Υπεύθυνος Γεωπόνος Φερετζάκης Μιχάλης Τηλέφωνα επικοινωνίας:  – 6972037194.

Related posts

Ανάρτηση των αποτελεσμάτων του Πρωτοδικείου Χανίων για τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών στη Π.Ε. Χανίων

admin

Ξεκινά η κατασκευή του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα στο Καστέλλι Ηρακλείου Κρήτης

admin

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

admin

Leave a Comment